Stormrådet åbner for at søge erstatning for vandskader

​Stormrådet slår fast, at der var stormflod i dele af landet onsdag og torsdag. Skaderamte i disse områder kan søge erstatning, skriver rådet på dets hjemmeside.

Dagen efter Danmark blev ramt af stormflod og oversvømmelser, stod vandet stadigvæk højt mange steder. Bus-holdepladsen i Stege var stadig oversvømmet torsdag morgen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Erstatning kan søges "for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført".
Der var stormflod på Jyllands østkyst syd for den Gamle Lillebæltsbro og på Bornholm.
Der er også erklæret stormflod på store dele af den sjællandske og fynske kyst og på mange øer.

Stormflod er oversvømmelse som følge af høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
Rådets formand forklarede torsdag morgen, at man ud fra nattens målinger kunne sige, at vandstanden nogle steder var tæt på en 100-års hændelse.
Stormrådet afgør med hjælp fra Kystdirektoratet og DMI, om der er tale om stormflod.Rådet reviderer hvert femte år definitionen af en 20-års hændelse.
Senest i 2012 fastsatte man niveauet for, hvor høj vandstanden skal være, før man kan tale om stormflod. I år skal niveauet fastsættes igen, fortæller Stormrådets formand.

Det er ikke ens eget forsikringsselskab, der dækker skaderne. Det gør den offentlige stormflodsordning.
Ramte husejere skal dog henvende sig til eget forsikringsselskab, som opgør skaderne efter reglerne i den offentlige ordning.
Rådets formand opfordrer folk til at tage billeder af skaderne og få ryddet op hurtigt.Årsagen til den ekstremt høje vandstand skal findes i den seneste tids vestenvind, som har blæst vand op i Østersøen. Da vinden derpå vendte om i nordøst, kom vandet tilbage i bølgeskvulp.
Samtidig er vand kommet ned gennem Kattegat. Det har blokeret, så vandet fra Østersøen ikke kunne slippe ud. Det medførte høje vandstande i det sydlige Danmark.
Bornholm blev som det første sted ramt, da vandstanden steg onsdag aften.
Senere kom turen til kyststrækninger og havne på det sydlige Sjælland og derefter Falster, Lolland og Fyn.
Efter midnat var der højvande i Lillebælt.

Tre steder i landet nåede vandet 177 centimeter over normal vandstand. Det skete omkring klokken et i Aabenraa, Sønderborg og Bagenkop.