Størst skatterabat til høje indkomster

Der er god logik i, at de mellemste indkomstgrupper bliver snydt i denne omgang, viser beregninger fra Danske Bank.

Foto: Foto: Jens Nørgaard Larsen. Det bliver danskere med solide lønninger, som får mest ud af forslaget fra Skattekommissionen, som Børsen beskriver torsdag.
Læs mere
Fold sammen

De højste indkomster får den største skattelettelse, næstmest er der til de familier, som har de laveste indkomster, mens midtergruppen får den mindste lempelse af skatten på arbejde. Det vil blive resultatet, hvis Skattekommissionens foreløbige forslag ender med at blive det endelige resultat af en skattereform.

Det viser beregninger, som Danske Bank netop nu er i gang med at lave på baggrund af en artikel i Børsen om forslaget til skattereform. Hovedelementerne i forslaget er, at mellemskatten fjernes og grænsen for topskatten hæves, og at beskæftigelsesfradraget og personfradraget sættes op.

Den store skattegave skal finansieres blandt via et lavere rentefradrag og højere afgifter til erhvervslivet på en række områder.

”Det generelle billede er, at der vil være den største lettelse til de højeste indkomster. Med et højere beskæftigelsesfradrag vil de laveste indkomster ligeledes få en del, men det bliver mindre pr. person,” siger privatøkonom i Danske Bank Las Olsen.

Han påpeger, at det hænger godt sammen, at midtergruppen er den, som får den mindste lettelse. De skattelettelser, som er trådt i kraft i år, har nemlig været til størst gavn for mellemindkomsterne.

Herudover fremhæver Las Olsen, at Skattekommissionens udspil ikke er nogen ren gavebod til de danskere med den højeste løn.

”De høje indkomster kommer også til at betale den største del af finansieringen via det lavere rentefradrag. Hertil kommer, at når erhvervslivet pålægges ekstra afgifter bliver regningen sendt videre til forbrugerne. Det meste af den regning vil ligeledes blive betalt af de rigeste, da de har det største forbrug,” siger Las Olsen.

Læs også: Så stor bliver din skattelettelse