Stime af store tvangsauktioner forude

Flere og flere ejendomme ryger på tvangsauktion efter et historisk lavpunkt. Samtidig står en stime af store lejekarreer over for at ryge på tvang efter konkursbølgen blandt ejendomsselskaber. Det kan koste særligt udsatte lejere dyrt.

Der er store tvangsauktioner på vej, og særligt "svage" lejere kan rammes. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Colourbox

Fogedretten i København har måttet afsætte en ekstra dag til at behandle tvangsauktioner. De har omtrent dobbelt så mange sager som for et år siden, og samtidig bliver sagerne større og større.

Som noget nyt er lejekarreer og store erhvervsejendomme fra de mange fallerede ejendomsselskaber nemlig så småt begyndt at komme på tvangsauktion.

»Vi oplever helt bestemt et større pres, og ventetiderne er stigende, selv om vi nu bruger en ekstra ugedag på tvangsauktioner. Samtidig er sagerne blevet mere komplicerede, fordi der nu kommer hele udlejningsejendomme,« fortæller Marianne Lund Larsen, adm. dommer i Københavns Fogedret.

Over hele landet er der nu dobbelt så mange tvangsauktioner som for et år siden, og hvor det tidligere hovedsageligt var enfamilies-huse, der røg i Fogedretten, er det ikke længere usædvanligt med store erhvervs- og udlejningsejendomme
Endnu er det kun sommerens ejendomskrak, der er begyndt at vise sig som store tvangsauktioner i landets fogedretter, men forude venter en stime.

»Vi har oplevet, at mange investorer er gået konkurs henover efteråret og vinteren, så antallet af store tvangsauktioner vil holde niveauet og formentlig også accelerere det næste halve år,« vurderer Anders Nielsen, partner i Lett, og særdeles erfaren ud i tvangsauktioner som repræsentant for flere penge- og realkredit-institutter.

Spekulanter bag stigning

I et historisk perspektiv er antallet af tvangsauktioner langt fra de hidtidige højdepunkter i 1982 og 1990, og helt derop kommer niveauet næppe heller i denne omgang - simpelthen fordi der er blevet handlet mindre i den foregående højkonjunktur end i 1980’erne ifølge Jesper Larsen, cheføkonom i Lejernes LO.

Men udviklingens retning er der ingen tvivl om. Ifølge Anders Nielsen skyldes stigningen i tvangsauktioner ikke mindst, at mange potentielle købere håber på bedre priser og på at overtage nogle af de gamle lån.

Også långiverne vil ofte have en interesse i en tvangsauktion. Det gælder især for de meget omtalte pantebrevs-karruseller, hvor ejendommene er blevet overbelånt med pantebreve.

»Mange af de investorer, der nu er konkurs, har belånt deres ejendomme hårdt, hvorfor de aldrig vil kunne få dækket alle panthavere på det fri marked. For realkredit-institutterne er en tvangsauktion den eneste måde at få en ny ejer på, hvis ikke de private panthavere frivilligt afskriver deres pant,« siger Anders Nielsen.

Udsatte lejere

Det er bl.a. konkurser i den del af ejendomsbranchen, der vil sende stribevis af store udlejningsejendomme på tvangsauktion i den kommende tid, og det kan berøre tusindevis af lejere i Hovedstadsområdet.

»I princippet betyder hverken konkurs eller tvangsauktion noget for lejere, fordi deres kontrakter fortsætter. Men hvis den konkursramte udlejer skylder penge, kan det f.eks. betyde, at varmen bliver lukket eller viceværten forsvinder i en kortere periode,« siger Anders Nielsen.

Undtagelsen er dog en voksende gruppe, der lejer af et selskab, der ikke selv ejer bygningen. For dem kan en konkurs betyde både tab af både lejemål og indskud.