Stigende modvilje mod uforståelig grundskyld

Hver femte kandidat til det kommende kommunalvalg ønsker at afskaffe grundskylden, der i flere år er steget kraftigt. Grundskylden er ikke bare alene af den grund upopulær, borgerne har samtidig svært ved at forstå den.

Det er stor modvilje mod grundskylden blandt de opstillede kandidater til det forestående kommunalvalg. Jens Lunde, der er lektor og ekspert i boligøkonomi på CBS, mener, at det er Rigsrevisionens rapport om ejendomsvurderingssagen, der for alvor har lagt brænde på bålet til en ny skattenægterbevægelse. Foto: Kapser Palsnov
Læs mere
Fold sammen

Valgkampen forud for det kommende kommunalvalg er blevet skueplads for grundskyldens politiske modstandere. En undersøgelse foretaget af Berlingske Research viser, at hele 21 procent af 2.500 adspurgte kandidater til det kommende kommunalvalg ønsker en komplet afskaffelse af grundskylden.

Berlingske Business kunne forleden ud fra samme undersøgelse fortælle, at godt 40 procent af landets kandidater ønsker at fastfryse den nuværende grundskyld i kroner og øre. I flere nordsjællandske kommuner bakker flere end 60 procent af kandidaterne den beslutning op.

Undersøgelsen tegner et samlet billede af en kommunalpolitisk opstand mod grundskylden, der i flere kommuner, særligt i københavnsområdet og Nordsjælland, er steget eksplosivt de seneste år som følge af stigninger i Skats vurderinger af grunde, der medfører, at statens samlede provenu fra grundskylden også er steget med godt ti milliarder kroner mellem årene fra 2000 til 2010.

Ejendomssag skaber modvilje

Gentofte Kommune er en af de kommuner, hvor grundskylden er steget betragteligt, og den er også et spørgsmål, der tynger kommunens boligejere. Grundskylden er derfor et helt centralt spørgsmål til kommunalvalget 19. november, mener Venstres spidskandidat i Gentofte Kommune, Mogens Vad.

»Grundskylden har helt klart fået et større fokus ved dette kommunalvalg sammenlignet med det seneste. De seneste fire år er grundværdien steget markant. Bare inden for de seneste to år er der flere Gentofte-borgere, der har oplevet, at deres grundværdier er steget med 50 procent. Det er virkelig voldsomt.«

Professor i finansiering ved CBS, Michael Møller, peger på, at der kan eksistere en generel modvilje hos befolkningen mod skatter, der angives ud fra skøn.

»Jeg tror, at selve den usikkerhed, der er i vurderingen, giver anledning til en vis modvilje. Det er lettere præcist at opgøre indkomsten, som man betaler indkomstskat af, end det er at opgøre grundværdien, som folk betaler grundskat af. Og folk har en modvilje mod arbitrære skatter. Folks retfærdighedsfølelse protesterer mod skatter, som rammer ret tilfældigt. De ville også protestere, hvis skatten blev bestemt ud fra, hvor høj man var,« siger Michael Møller.

En ny skattenægterbevægelse

Jens Lunde, lektor og ekspert i boligøkonomi ved CBS, mener, at modviljen mod grundskyld er et udtryk for, at der pludselig er kommet heftig fokus på beskatningen af grund og bolig.

»Modviljen er formentlig begyndt med ejendomsvurderingssagen. Rigsrevisionens rapport har virkelig lagt brænde på bålet til en ny skattenægterbevægelse. Folk er blevet meget mere opmærksomme på, hvor meget de betaler i ejendomsværdiskat og grundskyld; det er jeg sikker på. Specielt fordi grundskylden i modsætning til indkomstskat opkræves direkte. Den er meget synlig og bliver derfor let lagt for had,« siger Jens Lunde.

Han forklarer, at borgere og politikere i mange år har accepteret vurderingerne som rimelige skøn over ejendomsværdierne, men at den hårde kritik mod ejendomsvurderingerne har undergravet tilliden til systemet og påvirket befolkningens retfærdighedsfølelse.

Også lektor i boligøkonomi på Syddansk Universitet, Morten Skak, kan sætte sig i borgernes sted. Der synes at herske en forvirring og et paradoks i beskatningen af ejendomme og grunde. Mens der har været skattestop på ejendomsværdien siden 2001, er grundskylden bare steget og steget.

»Modviljen er et udtryk for, at grundskylden betyder mere og mere og i større grad virker som en belastende skat. Der er formentlig boligejere, som ikke forstår stigningen i grundskylden, fordi de har fået at vide, at der er skattestop. De har oplevet, at grundskylden er steget, mens værdierne af ejendommen er gået ned. Det kan virke helt forkert og meget uforståeligt for de fleste,« siger Morten Skak.

Han peger derudover på, at det heller ikke er nogen givtig situation, ejere af fast ejendom er blevet sat i. Den stigende grundskyld forstærker reelt prisfaldet på ejendomme, mener han.

Venstre-kandidat vil eliminere grundskyld

Gentofte er den kommune, der på landsplan har den lavest tilladte grundskyldpromille på 16.

Og der skal den blive, når nu kommunerne ikke har hjemmel til helt at afskaffe den. Men det er ikke nok, mener Mogens Vad. Nøglen til byporten ligger i grundskylden, og han går derfor til valg på indkomstskattelettelser til Gentofte Kommunes borgere – simpelthen for »at eliminere grundskylden«, som han siger.

»Grundskylden fylder rigtig meget hos borgerne. Der er mange, der får et chok og bliver rasende, når de ser deres skatteseddel. Det er et område, de virkelig har fokus på. Det kan godt være, at vi har en lav grundskyldspromille herude, men Skat hæver vurderingerne af grundene herude markant. Derfor mener jeg også, at kommunen bør gå til Skat på vegne af borgerne og forlange et stop,« understreger Mogens Vad.