Stevnsfortet er rykket et skridt nærmere museum

Mulighederne for et underjordisk kig ind i Den Kolde Krigs danmarkshistorie er rykket et skridt nærmere. En rapport fra Kulturarvsstyrelsen

konkluderer, at det er realistisk at indrette Stevnsfortet som køligt sommermuseum for folk med interesse i Danmarks rolle

under Den Kolde Krig.Rapporten markerer afslutningen på en større undersøgelse, der blev iværksat

efter kulturminister Brian Mikkelsens besøg ved fortet i marts måned sidste år. Kulturarvsstyrelsen har vurderet

stedets potentiale som museum og har haft to ingeniørfirmaer til at beregne, hvor meget den tekniske drift af stedet kommer

til at koste. Et af problemerne har været fugtniveaet i de omfattende underjordiske kalkgange. Mens fortet stadig var i brug,

var temperaturen omkring 20 grader i gangene, men inge-niørfirmaet Rambøll har fore-slået at sænke temperaturen

til omkring 10 grader. Både for at spare på varmeregningen og for at skåne fortets inventar, som man ellers frygter

tæres på grund af den høje luftfugtighed forårsaget af varmen.Kulturarvsstyrelsen vurderer, at det

vil koste omkring 4,5 millioner kroner at gøre Stevnsfortet egnet til museum. Hvis stedet holder åbent i sommerhalvåret,

kan det drives for ca. 1,4 millioner kroner årligt - med et tilskud på 600.000 kroner fra amt og kommuner.Med forventet

15.000 besøgende årligt skulle der blive entréindtægter for ligeledes 600.000 kr. og dertil kommer et statstilskud

på 216.000 kr., som får regnestykket til at gå op.Rapporten vækker glæde hos Østsjællands

Museum, der har arbejdet med museumsplanerne siden fortet blev nedlagt efter forsvarsforliget i 1999.- Der er naturligvis et

stykke vej endnu, men vi er meget glade for Kulturarvsstyrelsens udmelding. Vi ser mange muligheder i fortet, som fortæller

en spændende historie om Danmark under Den Kolde Krig, siger museumsleder Helle Schummel.Hun håber, at museet vil

være klart om to år. Foreløbig har hun dog travlt med at udarbejde en endelig projektetbeskrivelse til at søge

fonde og private investorer om de 4,5 mio. kroner, som det vil koste at få etableret museum på fortet.Stevns Kommune

vedtog i sidste måned at bakke op om projektet, men vil som Storstrøms Amt vente med at give tilsagn om støttekroner

til den endelige projektbeskrivelse er færdig.