Sorte får og grønne engle

WWF er begyndt at spore en større bevidsthed om klimaet hos pensions­selskaber, der har store investeringer i vedvarende energi. Det fremgår af rapporten »Sorte får og grønne engle« om klima­indsatsen i de 16 største danske pensionsselskaber.

Foto: Kasper Palsnov. Verdensnaturforden WWF mener, at de danske pensionsselskaber bør kanalisere flere investeringer over i den grønne energi og færre i den sorte.
Læs mere
Fold sammen

»De danske pensionskasser sidder på en gigantisk milliard-pengetank, der svarer til halvdelen af den norske oliefond. Derfor både kan og bør de spille en vigtig rolle i den grønne omstilling ved at kanalisere flere investeringer over i den grønne energi og færre i den sorte. Det er det, vi ønsker at sætte fokus på med vores undersøgelse,« siger John Nordbo, klimachef i WWF.

Den norske oliefond havde i går sidst på eftermiddagen en værdi på omkring 7.200 milliarder norske kr. eller 5.756 milliarder danske kr.

WWFs klimachef tilføjer, at branchen også har store investeringer i vedvarende energi, og at der hos flere af selskaberne kan spores en større bevidsthed om klimaet i forhold til tidligere undersøgelser.

Men med hensyn til at afvikle de fossile investeringer, går det alt for sløvt, mener John Nordbo.

WWF har i rapporten med overskriften »Sorte får og grønne engle« undersøgt de 16 største pensionskassers holdning og praksis ved investeringer i grøn og sort energi.

Hvor opmærksomme er de på klima­udfordringen – og er opmærksomheden skærpet i forhold til tidligere år? Har selskaberne sat mål om at øge de grønne investeringer og mindske de fossile? I hvor høj grad indregner de risici forbundet med strammere klimapolitikker i investeringsbeslutningerne, og har medlemmerne mulighed for at få indflydelse på investeringsstrategien?

Det er nogle af de spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

»Sorte får og grønne engle« bygger på en spørgeskemaundersøgelse i de enkelte pensionsselskaber samt offentligt tilgængelig information. Lignende undersøgelser er gennemført i 2013 og 2014.

Fremskridt

Hovedkonklusionerne er, at godt nok er der fremskridt at spore hos nogle pensionsselskaber, men generelt tager branchen ikke klimaudfordringen alvorligt nok.

Ifølge undersøgelsen er der ingen af de 16 pensionsselskaber, der har sat konkrete mål om at sælge kul- og olieaktier. Kun fire er begyndt at integrere klimahensyn i deres investeringspolitik.

Og kun fire pensionsselskaber, herunder PKA, PFA, PenSam og Nordea Liv & Pension, har sortlistet og ekskluderet kul- og olieselskaber, dvs. de investerer ikke i fossile aktier.

Men der er også lyspunkter. Der er klare tegn på, at situationen er ved at ændre sig, og at klimaet er ved at komme højere op på dagsordenen i pensionsbranchen, mener WWF.

PKA er klassens bedste og får ni ud af 12 mulige point. Selskabet mangler kun lidt for at komme helt i top hos WWF. ATP, Unipension og skraber bunden i undersøgelsen. ATP og Unipension får to point, mens Topdanmark må lade sig nøje med ét point. Det er tredje gang, WWF har taget temperaturen på pensionsselskabernes klimabevidsthed.