Sløjt boligsalg koster samfundet dyrt

Samfundet går glip af omsætning for milliarder, når der ikke handles så mange boliger i Danmark.

Et boligkøb medfører typisk udgifter på over 200.000 kroner - ud over salgsprisen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: EDC

Den danske samfundsøkonomi går i øjeblikket glip af omsætning på 3,5 milliarder kroner, fordi omsætningen på boligmarkedet er rekordlav. Normalt medfører en bolighandel nemlig afledt omsætning hos blandt andre håndværkere, møbelsælgere og havecentre, fordi den nye ejer af en bolig vil lave lidt om eller sætte sit personlige præg på den nye bolig.

Men med den rekordlave omsætning af boliger i 2008 gik de nævnte brancher glip af en stor del af den afledte omsætning ved en bolighandel.

Nybolig har gennem en rundspørge blandt boligkøbere fundet ud af, hvor meget de bruger efterfølgende på at gøre boligen i stand m.m. Og analysen fra Nybolig viser, at hver gang en dansker køber en ny bolig, investeres der gennemsnitligt 138.000 kroner yderligere til forbedring og indretning af boligen – uanset om det er en ejerlejlighed, andelsbolig, villa eller et rækkehus.

»Det er penge, der f.eks. lægges hos håndværkere, i byggemarkeder, hos køkken- og møbelproducenter med flere. Og disse investeringer i boligen afleder et videre forbrug hos producenter og håndværkere og holder dermed hjulene i gang,« siger kommunikationschef Eva Nørgaard Petersen fra Nybolig.

Ikke udsigt til et skift

Analysen medregner afledt forbrug inden for en 12 måneders periode efter overtagelsen.

I 2008 var bolighandlen rekordlav. Fra 1998 til 2007 blev der gennemsnitligt solgt 83.395 boliger om året, mens salget for 2008 samlet bliver på ca. 58.000.

Det svarer til godt 25.000 færre boliger i forhold til et typisk år. Herved falder investeringerne i renovering og udstyr til nykøbte boliger samlet med over 3,5 milliarder kroner i forhold til et normalt år. Og der er ikke udsigt til, at det vender markant i år.

»Med et salg i de første måneder af 2009, der ligger under den tilsvarende periode for 2008, skal salget for resten af året stige betydeligt, hvis ikke det skal få en endnu større betydning for samfundsøkonomien i år,« siger Eva Nørgaard Petersen.

Den manglende omsætning svarer til en kvart procent af det samlede bruttonationalprodukt for landet. Men cheføkonom i Handelsbanken Jes Asmussen påpeger, at de 3,5 milliarder kroner også kan ses i forhold til, at regeringen regner med, at der kommer fem milliarder kroner ud af at sætte SP-opsparingerne fri.

»Der er masser af afledte effekter af den lave omsætning på boligmarkedet. Det offentlige får heller ikke så stort et provenu fra tinglysning, og boligejerne har oplevet et formuetab, der påvirker deres adfærd. Men vi kommer nok aldrig tilbage til det niveau for udskiftning af køkkener, som vi har se i de forløbne år, som der sammenlignes med,« siger Jes Asmussen.

Fem milliarder årligt

Oven i den omsætning på 138.000 kroner, som malerne, køkkensælgerne og møbelbutikkerne går glip af, så udebliver også tinglysningsafgift til staten og betaling til aktørerne omkring bolighandler som advokater, byggesagkyndige og mæglere.

De bringer det samlede beløb, som en boligkøber spenderer ud over prisen på boligen, op på 211.000 kroner til blandt andet tinglysningsafgift, ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og energimærkning samt salærer til advokat og ejendomsmægler. Og dermed kommer den samlede, mistede omsætning og indtægt til staten op på i alt fem milliarder kroner årligt – det samme som frigivelsen af SP-bidraget forventes at sende ud i samfundet til forbrug.

Cheføkonom i Nykredit John Madsen påpeger, at boliginvesteringerne generelt er i et kraftigt fald og trækker økonomien med ned. De faldt sidste år med knap fem procent i forhold til 2008, mens faldet i år og næste år accelererer til i gennemsnit omkring 12 procent årligt.

»Et så kraftigt fald i boliginvesteringerne påvirker den økonomiske vækst negativt, og isoleret set trækker de faldende boliginvesteringer godt 1,5 procentpoint ud af den samlede økonomiske vækst,« siger John Madsen.

Nyboligs analyse baserer sig på handelstal fra Danmarks Statistik og en rundspørge foretaget blandt et repræsentativt udsnit af købere af boliger handlet mellem 1. januar 2008 og 31. august 2008. I alt 603 købere har svaret på spørgsmål om, hvilke afledte udgifter, de har haft eller forventer at have inden for 12 måneder efter købet.