Skilsmisse gør ondt i økonomien

Et brudt samliv giver næsten altid økonomiske udfordringer for begge parter, og ofte må levestandarden sænkes efter en skilsmisse. Og børnene kommer i klemme, hvis forældrene efter bruddet skændes om penge.

En skilsmisse gør ondt i både hjertet og økonomien, og for børnene kan opsplitning af familien medføre livskrise – især hvis forældrenes konflikter fortsætter i lang tid efter bruddet. Modelfoto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Det gamle ordsprog om, at én ulykke sjældent kommer alene, passer alt for godt ved skilsmisser, som ifølge Danmarks Statistik rammer mere end fire ud af ti ægteskaber.

Det brudte parforhold udløser ikke kun smerte i hjertet, men også i tegnebogen. Det er næsten umuligt at undgå fald i forbrugsmulighederne, når en familie splittes op, og én husholdning bliver til to.

Og børnene – som i forvejen ikke har det nemt – risikerer at få det værre og ryge ud i store problemer senere hen, hvis mor og far efter en skilsmisse er rygende uenige om økonomi, fordi der er mindre plads til spræl i hverdagen og til spændende feriemål.

»Når man flytter fra hinanden, er resultatet næsten altid lavere levestandard. Det behøver der ikke være noget galt i; man kan for eksempel vænne sig til en mindre bolig, hvis der bor færre. Det farlige er, hvis man ikke tilpasser sig,« siger privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank.

Han peger på, at pensionister sjældent får økonomiske problemer, selv om pengene ofte er små – pensionister kender rammerne og har vænnet sig til dem.

Mindre levefod

Las Olsen har udsat bankens såkaldte modelfamilie for en skilsmissetur i regnearkene. Tallene viser, at de samlede forbrugsmuligheder for far og mor skrumper mærkbart, selv om samfundet spæder til med ekstra børnecheck, boligsikring, hel eller delvis friplads til børnepasning og skattefradrag for børnepenge.

I to eksempler falder forbrugsmulighederne eller det samlede beløb til rådighed efter faste udgifter med 4.000 og 5.000 kroner hver måned. I det tredje eksempel er faldet kun 400 kroner, men så har far ikke længere beholdt, men derimod solgt den tidligere fælles bil og må bruge mere tid på transport.

Ekstra udgifter

Modelfamilien med to børn bor i en ejerlejlighed til to millioner kroner; det kunne for eksempel være 100-120 kvadratmeter i Tårnby eller kommuner sydvest eller vest for København. Las Olsen og Danske Bank har antaget, at en af forældrene bliver i ejerlejligheden, mens den anden part flytter i lejebolig. Og det udløser ikke alene ekstra husleje, men også blandt andet ekstra forsikring, varme, internet og medielicens, der har afløst TV-licensen.

Før skilsmissen havde familien en fornuftig økonomi med 21.500 kroner tilbage hver måned til mad, tøj, fornøjelser og ferie – måske fordi den endnu ikke havde taget springet til en større og dyrere bolig. Faren tjener 38.800 kroner plus pension og kunne være bankrådgiver eller bygningskonstruktør. Morens løn er sat til 28.300 kroner plus pension; hun kunne være lægesekretær, tandplejer eller måske skolelærer på nedsat tid.

Trods det store rådighedsbeløb før skilsmissen bliver økonomien mere anspændt bagefter. I to af situationerne får den ene forældre boligen og børnene, men må klare sig for lidt mindre end de 11.000 kroner, som Danske Bank anbefaler en enlig forsørger med to børn.

Barsk for børnene

Men situationen ville se værre ud, hvis boligen var en tand dyrere – for eksempel et rækkehus eller et lille parcelhus til 2,7 millioner.

»Så ville ingen af forældrene kunne blive boende,« fastslår Las Olsen uden tøven.

Og hvis lønningerne er lidt højere end hos moren i modelfamilien, for eksempel med stillinger som skolelærer, sygeplejerske eller ingeniør, kommer offentlige håndsrækninger som friplads og boligsikring alvorligt i farezonen.

Økonomi spiller ifølge Bente Boserup, chef for telefonrådgivningen under Børns Vilkør, ofte en stor rolle ved konflikter i kølvandet på skilsmisser.

»Børnene kan opleve, at forældrene skændes om, hvem der skal betale fodbold og vinterstøvler. Det kan børnene hverken lide eller holde til, så forældrene må vælge en ordning, som sikrer, at børnene trives bedst.«

Også Britta Kristensen oplever, at økonomi bliver taget op som et problem, når hun som børnesagkyndig i Statsforvaltningen er mægler i skilsmisser, der er gået i hårdknude.

»For langt de fleste børn er skilsmisse en livskrise, men de kan komme fornuftigt igennem. Hvis forældrene fortsat har konflikter, kan det hæmme børnenes trivsel og udvikling, så de får sværere ved at tage en uddannelse og har øget risiko for at få psykiske problemer og havne i kriminalitet.«

Netop børnenes udsatte rolle – der kan blive ekstra udfordret af en presset privatøkonomi – har fået social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) til at søsætte kampagnen Børn i midten. Her prøver ministeriet at give råd og dåd til forældre i forliste parforhold, blandt andet via hjemmesiden www.bornimidten.dk.