Skattesager kan koste foreninger dyrt

Mange foreninger kan ikke undgå at tabe i skattesager - de kommer nemlig altid selv betale omkostningerne.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Mange foreninger bør tænke sig om mere end én gang, inden de anlægger en sag mod Skat. Foreningen er nemlig den sikre taber - også selv om den vinder sagen.

Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten, som slår fast, at en forening selv skal betale omkostningerne til en sag, selv om foreningen fik medhold i selve sagens kerne, der drejede sig om pligt til at selvangive.

Men i kølvandet på sejren forsøgte foreningen at få godtgjort sine omkostninger til den faglige bistand til sagen, og det afvises klart af Landsskatteretten med henvisning til, at godtgørelse for omkostninger gives som fradrag i skattepligtig indkomst - hvilket sportsforeningen ikke har.

Dermed rammer problemet foreninger, der har skattemæssige indtægter - men som i dette tilfælde udloddes til sportsfremmende eller andre formål.

"I teorien passer det meget godt, at man kan få fradrag for sine omkostninger - men altså kun hvis man har noget indkomst at få fradrag i. Man ser også få sportsklubber køre sager. Men det er måske fordi, de taber penge uanset udfaldet. Så er det penge ud ad vinduet at køre sagen," forklarer John Cederskjold Kierans, seniorrådgiver i revisions- og konsulentvirksomheden PwC.

Revisionsvirksomhederne giver ikke rabat til små kunder og foreninger, fordi det kræver det samme at føre en sag for dem, som hvis der var tale om en stor virksomhed. Prisen afhænger af sagens kompleksitet.

"Der er ingen rabat for små kunder, og hvis sagen har bare en vis kompleksitet, så kommer regningen ikke under 50.000 kroner," siger han.

Antallet af sager mellem foreninger og Skat er da også meget lavt, men med stigende fokus fra Skats side på andet end virksomheder forudset John Cederskjold Kierans, at antallet vil være stigende. Og dermed vil et problem for retssikkerheden også blive mere synligt, mener han.

"Selv om man får ret, så koster det alligevel kassen. Man skal være meget fokuseret på statskassen for ikke at synes, at det er et problem. Det er problematisk retssikkerhedsmæssigt," siger John Cederskjold Kierans.

Hvis en skattesag ender ved en domstol, så er der mulighed for at få tilkendt at få dækket omkostningerne. Men det er ikke altid en god ide, vurderer skatteeksperten.

"Set ud fra statistikkerne, så er det lettere at få ret over for Skat i Landsskatteretten. Det kan konstateres, at byretter har en større tendens til at give Skat ret," siger han.

John Cederskjold Kierans vil ikke spekulere i årsagen til, at Skat lettere får medhold i byretten end i Landsskatteretten. Men det er et faktum, at Landsskatteretten besidder større skattemæssig indsigt end byrretten.