Skatteminister lover boligejere: Ingen skattestigning

Der er nu lovgivning og penge til det nye system til at vurdere boliger korrekt. Det kommer ikke til at medføre højere skatter, lover ministeren.

Foto: Linda Kastrup. Boligkvarter ved København. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2015)
Læs mere
Fold sammen

Første skridt mod fremtidens boligskatter blev taget fredag, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) sammen med en bred kreds af partier blev enige om grundlaget for et nyt ejendomsvurderingssystem, som Skatteministeriet har arbejdet med gennem længere tid.

Partierne aftalte samtidig, at boligejere ikke kommer til at betale mere i skat - heller ikke selv om de nye vurderinger bliver højere end de nuværende vurderinger, hvis de skal følge prisstigningerne. Den egentlige beskatning var ikke en del af fredagens aftale. Men aftalen om systemet bliver ikke endeligt vedtaget i Folketinget, før beskatningsdelen af det også er på plads.

»Denne aftale bliver ikke vedtaget endeligt før en beskatningsaftale er på plads,« sagde Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, fredag eftermiddag til TV 2.

Partierne mangler at aftale beskatningsniveauerne, og ifølge Berlingskes kilder tager partierne fat på den del af systemet allerede i den kommende uge.

Ministeren er sikker på, at anden del af en skatteaftale for boligejere også kan indgåes med en bred kreds af partier, fordi, »ingen partier jo har planer om at hente milliarder op af lommen hos boligejerne,« som ministeren udtrykte det.

»Partierne er derfor enige om - i forlængelse af aftalen om et nyt vurderingssystem - så hurtigt som muligt at indgå et bredt forlig, der sikrer tryghed om boligbeskatningen og sikrer, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem. Aftalepartierne er endvidere enige om, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, skal komme ejendomsejerne til gode i form af, at beskatningsgrundlaget fastsættes lavere end selve vurderingen. Aftalepartierne vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt boligbeskatningssystem drøfte dette forsigtighedsprincip nærmere,« hedder det i meddelelsen om aftalen.

En del af aftalen er også, at de boligejere, der siden 2011 har betalt skat af en for høj vurdering, får pengene tilbagebetalt. Det drejer sig om godt 700.000 ejerboliger, som især ligger uden for de store byer.