Skattedom kan få betydning for tusindvis af sager

En ny dom fra Østre Landsret underkender vurdering af sommerhuse og sætter grænser for Skat. Dommen kan få betydning for tusindvis af sager.

Foto: Kasper Palsnov.
Læs mere
Fold sammen

En dom fra Østre Landsret, hvor en sommerhusejer i Kirke Hyllinge fik underkendt Skats vurdering, kan få betydning for tusindvis af sager, hvor Skat har fastsat grundværdierne for højt med det resultat, at borgerne er kommet til at betale mere i grundskyld, end de skulle have gjort, skriver Politiken.

Skat må samtidig skrive sin vurderingsvejledning, der er den juridiske bibel, som ligger til grund for alle vurderinger, om, fordi den bygger på en forkert præmis om, at Skat ikke er forpligtet til at nedsætte grundværdien, som der betales grundskyld af, når en ejendom taber i værdi.

I sagen med sommerhusejeren i Kirke Hyllinge blev der klaget over, at Skat ikke havde nedsat grundværdien, da man nedsatte den samlede værdi af sommerhuset med 250.000 kroner, og Skat havde foretaget den samme nedsættelse for 233 sommerhuse i området uanset husenes stand og alder.

Dermed handlede Skat i strid med sine egne vurderingsvejledninger, der siger, at »der i almindelighed er sammenhæng mellem grundværdi og ejendomsværdi«, fastslog landsretten.

Hvis ejendomsværdien nedsættes, fordi priserne falder, bør Skat derfor overveje, om grundværdierne også skal sættes ned.

»Det fremgår imidlertid ikke, at skattemyndighederne har foretaget sådanne overvejelser, og afgørelsen om alene at henføre nedslaget til bygningsværdien er ikke nærmere begrundet«, skriver dommerne.

Det kan dermed »ikke udelukkes«, at ansættelsen af grundværdien »bygger på et forkert grundlag«, og derfor må Skat foretage en ny vurdering.

Skat kan i teorien vælge at gentage den samme vurdering, men »retten har givet Skat et vink med en vognstang om, at nedsættelsen bør fordeles mellem bygningsværdien og grundværdien«, siger Malene Kerzel, der er lektor, ph.d. i skatteret ved Aarhus Universitet.

Malene Kerzel mener, at der med dommen indføres en »ny praksis, der fastslår, at et nedslag som udgangspunkt skal fordeles på grundværdi og bygningsværdi, og at en afvigelse fra udgangspunktet må have en konkret begrundelse«.

»Denne praksis er Skat forpligtet til at rette ind efter«, siger Malene Kerzel, der mener, at Skat som led i god forvaltningsskik »bør udstede et genoptagelsescirkulære, der giver de berørte mulighed for at få deres vurderinger efterprøvet«.

Dommen kan ende med at få konsekvenser langt uden for sommerhusområdet. Kammeradvokaten oplyste under retssagen, at der ved vurderingen i 2007 var 10.604 sommerhuse og 154.912 villaer og rækkehuse, som havde fået et nedslag med samme begrundelse og derfor kan være i samme situation.

»Formentlig vil nogle af de ejere have ret til en genoptagelse«, siger sommerhusejerens advokat, Eduardo Vistisen til Politiken.