Skat ved salg af feriebolig?

Vil Skat godkende privat brug af mere end én feriebolig?

Foto: Foto: Mikael Hjorth. Kan man købe tre ferieboliger i Italien og hævde, at alle tre er til eget, privat brug?
Læs mere
Fold sammen

? Jeg har i 2007 købt en feriebolig i Italien. Ferieboligen ligger i et ferieboligkompleks, som er i gang med at blive videreudbygget. Salget af nybyggede lejligheder går vist ikke så godt. I hvert fald er priserne sat meget ned.

Jeg overvejer derfor at købe yderligere en eller to lejligheder og udleje disse, indtil priserne retter sig op. Efter mine beregninger vil jeg kunne få en leje, der ca. svarer til renteudgiften.

Mit spørgsmål er, om jeg vil være skattepligtig ved salget af lejlighederne?

Med venlig hilsen Investoren

! Den feriebolig, du købte i 2007, kan du sælge skattefrit, hvis du inden salget har anvendt den under ferier. Som udgangspunkt gælder det samme for en eller to nye lejligheder.

Når jeg skriver som udgangspunkt, skyldes det, at der ikke findes principielle afgørelser om spørgsmålet. Det antages i den juridiske teori, at hvis du for eksempel ejer et sommerhus i Skagen og et i Spanien, og hvis du kan sandsynliggøre, at begge boliger er anvendt privat, så kan begge sælges skattefrit. Er der tale om sommerhuse i samme område, må der stilles betydeligt større krav til dokumentationen for den private benyttelse.

Hvis du hævder, at de tre huse er privat benyttet, stilles betydelige krav til dokumentationen. Hvis du første år bruger feriebolig A, mens du i år to bruger feriebolig B, og i år tre feriebolig C, så tror jeg Skats udgangspunkt vil være, at der ikke er tale om privat benyttelse. Kan du bevise, at du var på ferie i en given periode, og at f.eks. feriebolig A og C var udlejet, har du ikke andre muligheder end at bruge feriebolig B - og så er der en mulighed.

Skat tilbyder at svare på spørgsmål i form af såkaldt bindende svar. Det anbefaler jeg dig at bruge.

Det kan ske på forskellig måde. Du har mulighed for at få et bindende svar om, hvorvidt du kan sælge ferieboligerne skattefrit. Du kan enten beskrive situationen, som du forestiller dig den (at du vil udleje og selv på skift bruge husene, eftersom de er ledige) eller du kan indhente et sådant bindende svar, når du mener at kunne dokumentere den private brug af den pågældende lejlighed.

Og der er ikke noget i vejen for at spørge både før og efter. Jeg vil anbefale dig at drøfte dette igennem med din advokat.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk

Skat.dk: Anmodning om bindende svar fra Skat