Skat af forbrug ved udlejning af sommerhus?

Udlejere af fritidshuse kan vælge mellem to måder at indberette til Skat.

? Jeg er den i øvrigt glade ejer af et sommerhus, der desuden udlejes gennem et bureau. Jeg betaler løbende el- og vandforbruget samt vandafledningsudgiften til de forskellige forsyningsselskaber – herunder de høje afgifter.

Lejernes el- og vandforbrug bliver refunderet til mig gennem bureauet, men jeg betaler som sagt samtlige el- og vandudgifter til forsyningsselskaberne.

Når jeg så én gang om året skal udfylde min selvangivelse, skal jeg én gang til opgive det el- og vandforbrug, som lejerne har refunderet til mig, som skattepligtig indtægt.

Kan Brevkassen give en fornuftig skattemæssig forklaring på dette?

Med venlig hilsen M.

! Da du udlejer igennem et bureau, har dette efter skattekontrolloven pligt til at indberette dine lejeindtægter. Skat kender altså dine indtægter fra udlejning. Den skattemæssige behandling af dine udgifter til forsyningsselskaberne afhænger af den metode, du bruger til at opgøre indkomsten ved udlejningen af dit sommerhus.

Du kan skattemæssigt vælge mellem to metoder.

Den skematiske metode, som de fleste vælger, går ud på, at du, da du udlejer igennem et bureau, får et bundfradrag på 20.000 kroner i bruttolejeindtægten, og af den del af bruttolejeindtægten, der overstiger 20.000 kroner, skal du alene medregne 60 procent.

I bruttolejeindkomsten indgår lejernes betaling for el, vand og varme.

Ved anvendelse af den skematiske metode kan du ikke foretage fradrag, da du opnår disse gennem fradraget på 20.000 kr. og de 40 procent af bruttolejeindkomsten ud over 20.000 kroner. Ved anvendelse af den skematiske metode skal der betales ejendomsværdiskat for hele året.

Den anden metode – den regnskabsmæssige – går, som navnet antyder, ud på, at du fra indtægterne trækker udgifterne. Ved den regnskabsmæssige metode kan forholdsmæssige ejendomsskatter, lejeres forbrug af el, vand og varme, skattemæssige afskrivninger samt øvrige udgifter direkte forbundet med udlejningen fratrækkes.

Har man valgt at anvende den regnskabs­mæssige metode, kan man ikke senere gå over til den skematiske metode.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk