Skal vores penge være sammen?

Mine penge: Med fare for at blive udnævnt til en venstresnoet senhippie afslører finansjournalist Povl Dengsøe, at han har en forkærlighed for solidaritet og gensidig hæftelse i pengeanliggender.

Nu er der næppe tegnet livsforsikring for vilde duer, men havde denne stakkels due smadret ruden, ville husejeren være glad for at være forsikret i et forsikringsselskab efter gensidigt princip. Det ville klummeskribenten i hvert fald. Foto: Søren Svendsen Fold sammen
Læs mere

Der er principper, og der er sund fornuft. Og i nogle sammenhænge falder de to begreber sammen på smukkeste vis. Sådan en sammenhæng er der i hvert fald på ét punkt i min privatøkonomi. Jeg er nemlig stor tilhænger af andelsprincippet i almindelighed og i finansverdenen i særdeleshed. Princippet om, at vi lægger vores penge sammen og får mere for dem. Både fordi vi så har flere penge, og fordi vi kan sikre hinanden ved at bære i flok.

For at være konkret: Jeg har altid foretrukket forsikringsselskaber, der drives efter det såkaldte gensidige princip. Det betyder, at kunderne ved fællesskabets hjælp udjævner de regninger, som livets store og små uheld og ulykker medfører. Til min første bilforsikring af en Volvo 145 Ekspress og forsikringen af indboet i min første lejlighed valgte jeg GF Forsikring, og senere fik jeg via mit ægteskab adgang til Lærerstandens Brandforsikring.

Fælles for dem er, at de bringer et stort antal forsikringstagere sammen og formidler, at vi hjælper hinanden med at dække ulykker og uheld. De eneste penge, der går ud af butikken, bruges på at administrere ordningen. Og hvis der er indbetalt for meget, så kommer der et beløb retur.

Ingen eksterne ejere

Ja, ja. Jeg kan godt huske, at især Lærerstandens Brandforsikring kom lidt i klemme med nogle lejligheder med lidt for favorable vilkår for nogle år siden. Men der er ingen eksterne ejere af virksomheden, der har et berettiget krav på et afkast af en investering, og dermed bør forsikringerne alt andet lige være billigere end i et aktionærejet selskab – forudsat at de administreres lige godt, og kundekredsen kommer ud for lige mange og lige store uheld og ulykker.

Det lader også til at holde stik i praksis. En af mine lidt blandede fornøjelser over de senere år har været at tale med de evige telefonsælgere af forsikring. Det er som regel en meget kort samtale, når de hører, at vi er kunder i Lærerstanden.

Pension uden aktionærer

På fuldstændig samme måde har jeg også altid foretrukket de kundeejede pensionsselskaber.

Jeg har brugt PFA og AP Pension. Mit nuværende selskab PFA er ganske vist ejet af organisationer. Men de består jo også af medlemmer, og det vigtigste er, at der ikke står en bank og nogle aktionærer med et berettiget krav om afkast bag pensions­selskabet.

At PFA så i de senere år også har ligget helt i front, når det drejer sig om at skabe afkast – kernen i ethvert pensionsselskab – er kun en ekstra bonus og beviser, at gensidige selskaber kan præstere lige så godt som ­profitdrevne selskaber. Men det er jo også åbenlyst, at kravet til afkastet i et aktie­selskab stiger i takt med hver krone, der skal sendes videre til nogle ejere af et pensionsselskab.

På tredje og fjerde af de fire finansielle ben i min privatøkonomi har jeg ikke rigtig fulgt princippet. Jeg har ikke mødt oplagte andelsbaserede banker på min vej, og da bankvalg ofte trækker et realkreditvalg med sig, er jeg nu kunde i Danske Bank samt Realkredit Danmark.

Det er til gengæld en følge af, at jeg altid har shoppet rundt blandt bankerne og dermed fundet de bedste priser. Og det er, tror jeg, det sidste våben, kunderne har tilbage. At stemme med fødderne, hvis de er utilfredse. Præcis som de tusinder af kunder, der er vrede over, at det sidste medlemsejede realkreditselskab, Nykredit, er på vej på børsen med nogle solide prisstigninger som afskedssalut til princippet om at være sammen om vores penge, det rene andelsprincip.