Skal vi gøre børnenes arv til fuldstændigt særeje?

En særlig variant af særeje tager flest mulige hensyn.

Foto: Richard Sylvestersen. Det er en god idé at lade længstlevende arve mest muligt, lyder en del af svaret fra advokaterne i Brevkassen.
Læs mere
Fold sammen

? Vi er et ægtepar, der påtænker at oprette testamente, hvor vi ønsker at vore tre børns arv forbliver deres fuldstændige særeje.

Den ældste er gift og har to børn. Den mellemste har ingen børn, men har købt hus sammen med en kæreste, der har to børn. Den yngste er gift, men uden børn. Ingen af os har været gift før, og vi har kun vores fælles børn.

Ved førstafdødes død ønsker vi, at vore børn kun skal arve deres tvangsarv, såfremt længstlevende ønsker at skifte. Kan det bestemmes, at længstlevende kan ændre på testamentet, men at børnenes arv forbliver fuldstændigt særeje?

Hvis en af vore børn dør før os, vil arven så deles mellem de to andre med denne bestemmelse om fuldstændigt særeje?

Kan boet skiftes som privat skifte med denne særejebestemmelse, eller skal der beskikkes en bobestyrer?

Med venlig hilsen J. & L.

! I har ret i, at der findes forskellige former for særeje. Fuldstændigt særeje betyder, at den arv, der tilfalder jeres børn som sådan, ikke skal indgå i skifte med ægtefællen, hverken ved død eller skilsmisse. Efterlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med særeje, der altså skal skiftes ved død.

En anden mulighed kaldes »ægtefællebegunstigende kombinationssæreje«. Den arv, der gøres til denne form for særeje skal ikke deles ved skilsmisse. Hvis jeres barn i ægteskabet bliver længstlevende, skal dette særeje heller ikke indgå i skiftet. Hvis derimod jeres svigerbarn dør før ægtefællen, så ændres særejet til fælleseje. Det har for ægtefællen den fordel, at længstlevende af fællesejet får halvdelen som såkaldt boslod og af den anden halvdel tager arv efter loven. På den måde tages flest mulige hensyn, og derfor vælges modellen af mange, men der kan være grunde til at foretrække fuldstændigt særeje, hvilket I bør drøfte med jeres advokat.

Det er en god idé at lade længstlevende arve mest muligt. Hvis I ejer nogenlunde lige meget, kan I ved at kombinere ægtepagt og testamente nå frem til, at længstlevende sidder tilbage med 31/32 af den samlede beholdning og altså kun skal aflevere 1/32 til lige deling mellem de tre børn. Det er en god position for længstlevende, der – hvis forholdene er til det på skiftetidspunktet – jo frit kan ændre på denne deling til gavn for børnene.

Hvis et af jeres børn dør før jer, så vil eventuelle livsarvinger træde i afdødes sted. Er der ikke livsarvinger, og har I ikke bestemt andet i testamentet, deles arven mellem de i situationen to overlevende børn. Bestemmelsen om, at arven skal være en form for særeje, spiller ikke ind på denne fordeling. Særejebestemmelsen spiller heller ikke ind på, om boet skiftes ved privat skifte eller bobestyrerskifte.

Det kan godt aftales, at længstlevende kan ændre testamentet, men f.eks. ikke kan ændre på en bestemmelse om arvens status.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk