Skal vi betale for de andre beboeres altaner?

BREVKASSE. Der kan være forskel på renovering og forbedringer, men som udgangspunkt ejer en andelsforening boligerne, og alle medlemmer skal bidrage.

Altanprojekter giver anledning til en del hovedbrud Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

SPØRGSMÅL?

Vores andelsforening er lille - med blot 36 lejligheder - hvoraf de 24 har altaner, som nu skal renoveres. De 12 lejligheder i kvisten har ikke altaner, og man påtænker ikke at etablere det.

Mit spørgsmål er så - skal jeg være med til at betale for renoveringen af altaner, som jeg ikke har brugsret til?

Med venlig hilsen W.

SVAR!

Jeg forstår det sådan, at det er eksisterende altaner, der skal renoveres, og at disse altaner er en del af andelsboligforeningens ejendom.

I en andelsboligforening ejer medlemmerne ikke en bestemt lejlighed. Alle er ejere af den samlede ejendom med en bestemt del. Hver andelshaver har så en brugsret til en bestemt bolig, men ejendommen ejes af fællesskabet.

Hvis altanerne er en del af den fælles ejendom (og altså ikke er en individuel forbedring), sådan som jeg går ud fra, så skal en renovering betales som en del af driften, og alle andelshavere skal være med til at betale. Det kan sammenlignes med at også stuelejligheder skal betale for drift af elevatorer.

Der kan naturligvis være særlige regler fastsat i vedtægterne, men står der ikke noget om det, så skal du være med til at betale.

Nu skriver du »renovering«. Ofte vil der være tale om både renovering og forbedring, og her kan i nogle tilfælde opstå diskussion om, hvorvidt hele udgiften skal lægges på dem, der får forbedringen. Det vil være udgangspunktet, men det må afgøres konkret ud fra sagens omstændigheder.

Jeg gætter på, at der ved fastsættelse af andelenes værdi er taget højde for forskellen - altan eller ikke altan. Det kan være svært at finde frem til, men det plejer at være sådan. Derfor er det, der umiddelbart kan synes urimeligt, i virkeligheden være meget rimeligt. Når det er sagt, vil jeg sige, at veldrevne foreninger fokuserer meget på at tilgodese alle. Hvis altanerne renoveres det ene år, så kunne man jo f.eks. se på en renovering af kvistene det næste år.

Det gælder om at dele sol og vind lige – ellers risikeres ufred, og ufred koster ressourcer, både de menneskelige og de økonomiske.

Altanprojekter giver anledning til en del hovedbrud. Jeg har skrevet en artikel om det på www.forumorientering.dk.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk