Skal udlejer erstatte værdiløse gardiner?

Dagen Brevkasse.

?Udlejer har udskiftet vinduerne i den ejendom, jeg er lejer i, med vinduer af en anden størrelse og sektionering end ved min indflytning. Mine gardiner passer derfor ikke til de nye vinduer. Der er ikke taget forbehold i lejekontrakten om, at opsætning af gardiner er lejers risiko. Kan jeg få erstatning af udlejer for værdien af de ubrugelige gardiner?

Med venlig hilsen R.

!Det er da et godt spørgsmål – uden mange informationer.

Udlejer har ret til og i nogle tilfælde pligt til at udskifte vinduer.

Udgangspunktet er, at udlejer ikke skal erstatte den slags udgifter, som du her omtaler. Der kan i den konkrete sag være forhold, som kan bevirke, at udgangspunktet må fraviges, f.eks. hvis du lige er flyttet ind, og udlejer ikke har fortalt dig om hensigten med at skifte vinduer.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk