Skal nye vedtægter først tinglyses?

Læs mere
Fold sammen

? Hvis der vedtages ændringer af vedtægterne på en generalforsamling, er de så gældende straks, eller skal de afvente tinglysning?

Med venlig hilsen S.

! Vedtægterne vil gælde fra vedtagelsen medmindre andet fremgår af det vedtægtsforslag, der stemmes om.

Hvis vedtægterne skal have virkning over for aftaleerhverver eller kreditorer, skal vedtægterne være tinglyst, men mellem parterne vil de være gældende.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk