Skal jeg lave en ny fuldmagt?

Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

?

Jeg har en generalfuldmagt. Den er fra 2016, og nu er der kommet nye regler om fremtids­fuldmagter. Gælder den gamle fuldmagt?

Med venlig hilsen

F. M. J.

!

Ja, lov om fremtids­fuldmagter har haft virkning fra 1. september 2017. Vores praktiske erfaring med den er derfor begrænset.

Det fremgår ikke af loven, at allerede oprettede fuldmagter ikke længere skulle være gældende, og derfor er du ikke nødt til at oprette en ny fuldmagt, men det kan godt være, du alligevel skal overveje det.

Fremtidsfuldmagten adskiller sig fra vedvarende fuldmagter. Fremtidsfuldmagten skal ting­lyses, og når den er tinglyst, skal fuldmagtsgiver vedkende sig denne for en notar. Derefter er fuldmagten hvilende og endnu ikke aktiv. Den kan senere aktiveres af Statsforvaltningen. Når den er aktiveret, bliver den offentligt tilgængelig via ting­bogen, og så kan fuldmægtigen råde i henhold til fuldmagten.

En vedvarende fuldmagt træder typisk i kraft ved underskrivelsen. Der har i praksis været en del problemer med at få disse fuldmagter anerkendt. Derfor kan det være en god idé for dig, at du får tjekket indholdet. Jeg har set mange fuldmagter, der er udskrevet fra internettet, og hvor indholdet er meget generelt, og der kan blive problemer med at få dem anerkendt.

Mit råd er, at du skal få tjekket den vedvarende fuldmagt og samtidig oprette en fremtids­fuldmagt. På den måde er du dækket bedst muligt. Vi ved nemlig ikke noget om, hvordan igang­sætning af fremtidsfuldmagter vil komme til at fungere.

Du og Business’ øvrige læsere er velkomne til at sende mig en e-mail til ao@forumadvokater.dk – så sender jeg et generelt notat om fuldmagter.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat(H), mediator og bobestyrer