Skal gaven til datteren bevidnes?

En gave er først givet, når modtageren får besked om det.

Gaven til datteren er først givet, hun har fået besked om det - det er ikke nok selv at beholde et dokument om gaven. Fold sammen
Læs mere

SPØRGSMÅL:

? Jeg gav min datter et rente- og afdragsfrit familielån for fire år siden til køb af en andelslejlighed. Jeg har kun hende som min arving. Vi har selv skrevet dokumentet, som er bevidnet at to venner.

Aftalen er, at når min datter enten sælger lejligheden eller kommer til penge på anden vis, skal jeg have min sum tilbage. Alt er i skønneste orden.

Jeg har i mine private papirer lagt nogle breve, som er dateret pr. år, siden min datter fik lånet, og det er en skattefri gave på det lovmæssige beløb pr. barn pr. år, som skal nedbringe hendes gæld til mig. Dette i fald der skulle ske mig noget, her tænkt dødsfald, så hun slippe billigst muligt arvemæssigt.

Men jeg vil jo gerne have ro i sindet og vide, at tingene er i orden, så spørgsmålet er: Vil disse papirer blive respekteret, hvis de overhovedet behøver blive taget frem til den tid? Ingen har jo til dato haft interesse i lånet, som for øvrigt ville være væk på denne måde nu. Skal jeg få dem bevidnet?

Med venlig hilsen M.

SVAR

! Jeg forstår det sådan, at din datter har en gæld til dig på det oprindelige beløb. Du har selv nogle gavebreve, som ikke er givet til din datter, men det er din tanke, at de skal frem i tilfælde af, at gælden ikke er tilbagebetalt ved din død.

En gave er imidlertid først ydet, når meddelelsen om den er nået frem til gavemodtager, altså din datter.

Når du ikke har givet hende meddelelsen, er gælden uændret.

Du spørger, om du skal få gavebrevene bevidnet. Det hjælper ikke, da du ikke kan give gaver med tilbagevirkende kraft. Du må derfor begynde at give gaven nu. Det gør du ved at give meddelelsen til gavemodtager og påføre gældsbrevet en bemærkning om, at gælden nu er nedbragt med gavebeløbet (som jo i år er 59.800 kr).

1. januar 2015 kan du så give den næste gave på samme måde. Du må ikke nu love at give gaver hvert år, så betragtes det som en samlet gave, hvor der skal betales afgift af det samlede beløb, alene med fradrag af 59.800 kroner.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk