Skal ekskonen have del i min pension?

Det er en yndet sport blandt skilsmisseparter at forsøge på at skjule noget.

»Det ville klæde alle, om man opfører sig ordentligt over for den, man har været gift med i mange år – også når man går fra hinanden,« skriver advokat Viggo Bækgaard i et svar i Brevkassen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Rievers

? Jeg har været i gennem en længerevarende skilsmisse og bodeling, der er gået hele den tunge vej gennem advokater og retten. Vi blev separeret i december 2007 og skilt i januar 2009 efter 33 års ægteskab.

Bodelingen er afsluttet ved dom i 2012, idet der dog blev taget forbehold for en eventuel deling af en privat pensionsordning, som jeg oprettede i 1994 for at kompensere for nogle år uden arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Min ekskones beskikkede advokat har siden da stillet krav om, at min private pensionsordning, der er en ratepension, skal deles, da den efter hendes opfattelse ikke er »rimelig«. Pensionsdepotet udgjorde pr. 31. december 2007, der er skæringsdag for bodelingen, ca. 600.000 kroner.

Det er min advokat og jeg ikke enige i, dels på grund af de nye regler om deling af pension, der trådte i kraft 1. januar 2007, og dels fordi jeg ikke på noget tidspunkt har indbetalt mere end 15 procent af min løn. Jeg har udleveret dokumentation for mine pensionsforhold pr. 31. december 2007.

Min ekskones advokat har imidlertid forud for det afsluttende retsmøde i september krævet, at jeg skal udlevere en fuld udskrift fra Pensionsinfo. Det er jeg ikke glad for, da den jo giver en status over mine nuværende pensionsforhold pr. 2013, hvilket jeg ikke mener er relevant.

Jeg har også en mistanke om, at advokaten vil bruge udskriften fra Pensionsinfo som grundlag for en argumentation om, at det er rimeligt, at min private pensionsordning skal deles. Min advokat mener, at jeg er nødt til at udlevere pensionsudskriften, da det ellers vil blive udlagt som om, at jeg har noget at skjule, hvilket jeg ikke har. Kan jeg på anden vis dokumentere, at jeg har givet fyldestgørende oplysninger om mine pensionsforhold?

Med venlig hilsen F.

! Jeg er helt enig med din advokat.

Spørgsmålet giver anledning til nogle betragtninger om forskellige sportsgrene inden for ægteskabsretten. Jeg kunne også sige, at det er betragtninger om anstændig opførsel. Du skal som læser ikke savle og læse videre i håb om et saftigt svar, der i virkeligheden hører hjemme i en helt anden type samlivsbrevkasse.

Det er en yndet sport blandt skilsmisseparter in spe eller som her også efter skilsmissen at forsøge på at skjule noget. »Nåe – den halve million, som jeg lige hævede inden, vi gik fra hinanden, drak og spillede jeg op på kasinoet i sorg over skilsmissen.« Alle kan høre vandet løbe ned af tapetet. Forestillingen om, at man kan rejse Jorden rundt med en ny kæreste for formuefællesskabets penge, er en anden klassiker. Sådanne tynde og ynkelige forsøg på at snyde på vægten, er der selvfølgelig mulighed for at anfægte.

Sidste øjebliks »snydeforsøg« er en af årsagerne til, at vi altid kræver at se skattemappen for begge ægtefæller og helst både for det senest afsluttede år og året før. Skattemappen fortæller alt, hvad skattevæsenet ved om os. Man kan med andre ord følge i hvert fald den hvide økonomi og se, om der er uregelmæssigheder, der kan understøtte den ene ægtefælles påstand om, at der er forsvundet midler »med vilje«. Jeg må indrømme, at det er svært at fange den sorte økonomi, der florerer ganske mange steder.

Mere generelt og relevant i forhold til spørgsmålet er, at man selvfølgelig skal oplyse alt, hvad der er relevant. Jeg har selv for nylig siddet med et par konkrete sager, hvor det har været rigtigt vanskeligt at formå en part til at slippe nøjagtigt de samme oplysninger som dem, du omtaler. Er det ikke naturligt at tænke, at der må være noget helt galt, hvis det forsøges skjult?

Hvis oplysningerne skal frem i en egentlig bobehandling, vil retsmidlet mod den genstridige ægtefælle være at få udpeget en bobehandler, som vil kunne fremskaffe oplysningerne, eventuelt efter at have fået en formel fuldmagt ved en skifteretsafgørelse til det.

I jeres tilfælde vil spørgsmålet skulle afgøres ved en såkaldt enkelttvist, da I kun har pensionsspørgsmålet tilbage. I den situation vil modparten få retten til at give et såkaldt editionspålæg, der i praksis betyder, at oplysningerne skal fremskaffes, og hvis det ikke sker, vil retten kunne lægge modpartens oplysninger (postulater eller gætterier) til grund. Så er det da bedre at hoste op med oplysningerne, med mindre selvfølgelig gættet er alt for lavt. Det kan nemlig også sagtens ske.

For at kunne foretage en vurdering af pensionsordningernes karakter, må man ganske enkelt kende ordningerne og vide præcist, hvornår der er indbetalt hvad.

Det ville klæde alle, om man opfører sig ordentligt over for den, man har været gift med i mange år – også når man går fra hinanden. Til ordentlig opførsel hører at give alle relevante oplysninger. Så afgør juraen, hvordan tingene derefter skal håndteres.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk