Skal banken erstatte glemt rentefradrag?

Banken har ikke indberettet renter til Skat - nogensinde. Er skattefradraget så tabt?

En anmodning om ordinær genoptagelse af en skattesag skal være fremme hos Skat senest 1. maj i det fjerde kalenderår efter indkomstårets udløb. Fold sammen
Læs mere
Foto: Andreas Beck
? Vi fik i 2007 et boliglån på kr. 100.000 til at kloakere for ved vores kolonihavehus. Da vi rykkede banken for, at boliglånet skulle optræde i netbanken, blev banken opmærksom på, at der ikke var indberettet renteudgifter til Skat – nogensinde! Lånet er optaget i en anden filial end vores normale afdeling.

Vi kontaktede straks Skat og fik at vide, at vi sikkert kun kunne få fradrag med tilbagevirkende kraft for de seneste tre år, da vi selv burde have opdaget fejlen.

Kan jeg forlange, at banken godtgør mig det tabte fradrag fra 2007 til 2009?

Med venlig hilsen G.

! Skats svar er helt efter bogen. I kan ikke få fradrag længere tilbage end 2010, da en anmodning om ordinær genoptagelse skal være fremme hos Skat senest 1. maj i det fjerde kalenderår efter indkomstårets udløb. En anmodning om genoptagelse for indkomståret 2009 skulle altså være fremme senest 1. maj 2013.

Der er mulighed for at få ekstraordinær genoptagelse, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Efter fast praksis er en forglemmelse med hensyn til et fradrag ikke en særlig omstændighed, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse. Altså tror jeg ikke, at I kan få genoptaget skatteansættelserne for indkomstårene 2007 til 2009.

Jeres næste spørgsmål er mere prekært. Skal banken erstatte jer det manglende rentefradrag? Det er sådan et rigtigt for og imod-spørgsmål. Jeg hælder personligt mest til, at banken nok er erstatningsansvarlig. Min begrundelse er, at banken efter skattekontrolloven er pålagt en indberetningsforpligtelse. Hvis banken lever op til loven, behøver I ikke kontrollere, om der er indberettet. Selvangivelserne og oplysningerne heri bliver mere og mere automatiseret, ligesom der bliver indberetningspligt på flere og flere oplysninger. Man kan derfor gå ud fra, at Skat har alle oplysninger.

Fra bankens side vil modargumentet nok være, at I har modtaget en årlig opgørelse fra banken med restgæld og renteudgifter, at I dermed har haft mulighed for at kontrollere, om alle renterne var med på jeres årsopgørelse, samt at det er jeres pligt at sikre, at I får givet Skat de relevante oplysninger.

Overfor det kan henvises til en ældre kendelse (1996) fra Pengeinstitutankenævnet, som tog stilling til, hvem der skulle bære ansvaret i forbindelse med, at arbejdsgiverens indskud på klagerens kapitalpensionskonto af indklagede blev indberettet til skattevæsenet som fradragsberettiget i henhold til en privattegnet ordning. Ankenævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes klageren, at han ikke blev opmærksom på den fejlagtige indberetning. Som følge heraf bestemte Ankenævnet, at pengeinstituttet skulle betale de procenttillæg, der af skattevæsenet var lagt til klagerens skat.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk