Send ansatte til udlandet med tilskud

Dette er et erhvervsuddannelses-program, som bl.a. har til formål at styrke de erhvervsrettede uddannelser og forbedre mobiliteten

i Europa. Den 18. januar 2002 var der ansøgningsfrist for de deltagende lande. EU-Kommissionen har udmeldt en yderligere

sum, som kan søges inden den 28. februar og igen den 31. juli 2002.

Leonardo-program

De pågældende medarbejdere

skal have en erhvervsrettet uddannelse fra en handelsskole eller teknisk skole som for eksempel kontorassistent, laborant eller lignende.

Ordningen omfatter også medarbejdere, som har afsluttet en mellemlang eller lang videregående erhvervsrettet uddannelse inden

for de seneste tre år. Det kan f.eks. være diplomingeniører. Udstationeringen skal være til en virksomhed

i udlandet, og opholdet kan vare fra to til 12 måneder.


Formålet kan være at løse en bestemt opgave

i en udenlandsk virksomhed eller være en del af medarbejderens efteruddannelse, hvor medarbejderen får kendskab til udenlandske

brancheforhold og markedsmuligheder og mulighed for at skabe kontakter.


Udstationeringen kan også ske som en led i virksomhedens

personalepolitik om at tiltrække og fastholde nye medarbejdere, hvor en udstationering er med til at styrke de faglige og personlige

kvalifikationer.

Mange lande medDen danske virksomhed må selv finde og kontakte den ønskede udenlandske modtagervirksomhed.

Virksomhederne skal være beliggende i et af de 15 medlemslande i EU eller i de tre EFTA-EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein.

Herudover kan der også være tale om virksomheder i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Tjekkiet, Ungarn, Cypern og Malta.

Op til 37.000 kr.Tilskuddet bidrager til dækning af udgifterne til medarbejderens rejse, ophold,

forsikring og sproglige forberedelse. Tilskuddets størrelse afhænger af opholdets varighed og det land, der besøges.

Der kan f.eks opnås et tilskud på 10.000 kr. pr. medarbejder ved ni ugers udstationering i Norge. Hvis en medarbejder

tilbringer 14 uger i Tyskland, kan der opnås 17.000 kr. Ved ophold af længere varighed øges tilskuddet med 650

kr. pr. uge, dog højst 37.000 kr. pr. medarbejder.


Hvis det er første gang, en virksomhed søger om tilskud

fra Leonardo-programmet, kan der bevilges et ekstra tilskud på 10 pct. af bevillingen - dog højst 2200 kr. - til hjælp

til ansøgningen. Dette tilskud udbetales kun, hvis ansøgningen godkendes og udbetales i to rater; den første

halvdel inden opholdets start, og resten efter hjemkomst og aflevering af rapport.

AnsøgningsskemaAnsøgningen skal

indsendes senest to måneder inden afrejsedatoen. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som skal indeholde

en beskrivelse af opholdet samt et tilsagn fra modtagervirksomheden.


Kriterierne for at få tilskud er dels udstationeringens

idé, indhold og kvalitet, dels spredning af erfaringer til branchen eller faget. Det kan ikke forventes, at alle ansøgninger

imødekommes. Senest en måned efter hjemkomsten skal medarbejderen indsende en rapport. Leonardo-programmet administreres

i Danmark af Cirius, oplysninger på 33 95 70 00 eller cirius@ciriusmail.dk.