Salgs-skiltene flytter til andre boligtyper

Boligmarkedet bevæger sig fra ejerlejligheder til parcel- og rækkehuse, som der er kommet flere af på markedet.  

Foto: Foto: Colourbox

Antallet af helårsboliger til salg på internettet er faldet med 1.000 til næsten 62.000 ved udgangen af juni. Men faldet dækker over, at der er sket en stigning i antallet af villaer og rækkehuse, mens antallet af lejligheder til salg er faldet, fremgår det af Realkreditrådets boligudbudsstatistik for juni 2009.

"Antallet af boliger til salg har ligget forholdsvis konstant det seneste år, men det dækker over en meget uensartet udvikling. Til salg-skiltene er blevet flyttet rundt. Der er blevet færre ejerlejligheder til salg, mens antallet af parcel- og rækkehuse med et til salg-skilt er steget. Omvendt er stigningen i antallet af parcel- og rækkehuse, der er til salg, koncentreret vest for Storebælt," siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet.

Der er nu næsten 4.000 færre ejerlejligheder til salg nu end for et år siden, og faldet er størst i Københavns kommune, hvor nedgangen er på 40 procent.
I Århus, Ålborg og Odense er faldene på omkring 20 procent, og det er i hovedstadsområdet især de mindre lejligheder på under 100 kvm., som der nu er færre af på markedet.

Tallene siger dog ikke noget om, hvorvidt boligerene er solgt eller trukket væk fra markedet, når det samlede udbud af boliger er faldet med 1,7 procent i forhold til maj

"Statistikken kan desværre ikke med syvtommersøm slå fast, om boligmarkedet for alvor er på vej i gear, idet boligudbudsstatistikken ikke indeholder en opgørelse over antallet af handler," vurderer Mikkel Høegh, seniorøkonom i BRF Kredit.
Han peger på, at den rekordlave rente samt husstandenes indkomstfremgang taler for, at boligerne er solgt.

"Sammenholder man dette med de priskorrektioner, vi har set i boligmarkedet de sidste par år, så er vi tilbage på et niveau, hvor det for alvor er blevet interessant for førstegangskøberne at komme ind på markedet igen," skriver han i en kommentar.
Udbudspriserne er i følge Realkreditrådets statisti fortsat faldet - for parcelhuses vedkommende med 9,4 procent på et år og for ejerlejligheders vedkommende med 9,6 procent.