Sådan vil regeringen forbedre din pensionsopsparing

Regeringen vil sætte penge af til at fjerne det problem, at det for mange ikke kan betale sig at spare op. Fem geværgreb skal forbedre pensionsopsparing.

Arkivfoto af mennesker på Strøget i København Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Nu skal der gøres noget ved, at det for mange danskere ikke kan betale sig at spare op til pension især i de sidste år på arbejdsamarkedet. Det sender nemlig deres opsparinger op over den grænse, der udløser modregning i offentlige ydelser og gør opsparingen forgæves.

Regeringen har erkendt problemet, og det er blandt andet sat på spidsen af de seneste overenskomster, som eksempelvis på industriens område har givet lønmodtagere både ret og muligheder for at veksle løn og opsparing med frihed - stik mod regeringens intention om at holde så mange hænder beskæftigede så længe som muligt.

»Regeringen ønsker også at bekæmpe det såkaldte samspilsproblem, hvor pensionsopsparing for en stor gruppe danskere bliver en underskudsforretning, fordi udbetalingerne vil blive modregnet i offentlige pensionsydelser som f.eks. ældrecheck og pensionstillæg. Regeringen vil blandt andet modvirke samspilsproblemet ved at give danskerne mulighed for at spare mere op de sidste fem år før folkepensionsalderen uden at blive modregnet,« hedder det i det udspil, som regeringen offentliggjorde tirsdag eftermiddag.

Og finansminister Kristian Jensen (V) lagde ikke skjul på, at emnet er vigtigt:

»Private pensionsopsparinger er godt både for den enkelte, som får større økonomisk frihed i pensionisttilværelsen, og for samfundet. Derfor er det hul i hovedet at have et system, der tilskynder folk til at lade være med at spare op,« siger han ifølge en meddelelse fra ministeriet.

En del af regeringens udspil er genbrug fra den 2025-plan, som den forrige regering fremsatte i efteråret 2016 men ikke kunne finde opbakning til i Folketinget. Det omfatter også en løsning for den lille del af den danske befolkning, der i dag ikke har en pensionsopsparing. De fem punkter er disse:

  • Mulighed for i de sidste fem år på arbejdsmarkedet at spare mere op uden modregning i aldersopsparing, der desuden kan indrettes som livsvarig pension. Aldersopsparing er pensionsopsparing uden fradrag men til lav afkastskat. Til gengæld foreslås det at sænke grænsen for indbetaling til 5.000 kr. ind til de sidste fem år inden pensionsalderen.
  • Afsætte en årlig pulje på 2,5 mia. kr. til håndtering af samspilsproblemet i den næste jobreform i efteråret 2017.
  • Obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere, som ikke eller kun i meget begrænset omfang indbetaler til pension.
  • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen for nye kontrakter, så de tidligst kan udbetales tre år før folkepensionsalderen.
  • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år.

Der er i dag over 750.000 personer i alderen 25-59 år, der over en 5-årig periode ikke indbetaler til en pensionsordning eller indbetaler et begrænset beløb. Dermed risikerer de at blive afhængige af offentlige ydelse og dermed forstærke presset på de offentlige budgetter.

Endelig vil regeringen også at stramme optjeningskravet til, hvor meget man skal have opholdt sig i Danmark for at få fuld pensionsydelse fra den danske stat.