Sådan rammer aktieskatten danskerne

Skat kæmper for at gøre det nemmere for danskerne at betale det rigtige i aktieskat. Det er stadig en svær øvelse. Der bliver hvert år indberettet køb og salg af aktier for flere milliarder kroner.

Skat har gennem en årrække gjort en indsats for at forenkle procedurerne med hensyn til, hvad og hvordan der skal selvangives om tab og gevinster i forbindelse med aktier. Men når det gælder aktier i udenlandske depoter er det ikke mange oplysninger, der automatisk tilgår Skat. På det område skal den enkelte stadig have fat i lommeregneren. Arkivfoto: Charistian Als Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

For de mange tusinde private, der har tabt penge på eventyret med OW Bunker eller lignende farefulde aktier, gælder det om at holde tungen lige i munden, når selvangivelsen for 2014 skal udfyldes. Tabet kan trækkes fra i skat, men det kræver, at man har nogle udbytter eller gevinster fra salg af andre aktier.

Hvis man ikke har nogen gevinster, kan tabet sendes videre til ægtefællen, eller det kan bruges senere år. Men uanset hvad giver afslutningen på året anledning til hovedbrud for de mange tusinde danskere, der rent privat ejer aktier. Reglerne for privates aktieskat blev slanket tilbage i 2006, men trods det er aktieskatten stadig en svær øvelse, og nye skærpelser er kommet til. Specielt hvis man har aktier, der ligger i et udenlandsk depot, skal man være opmærksom.

Udgangspunktet for reglerne er, at alle gevinster fra salg af aktier og alle udbytter beskattes som aktieindkomst. Det er en klar forenkling i forhold til tidligere. Og der er ingen nedre grænse. Al aktieindkomst bliver beskattet, hvis de er købt, efter at de nye regler trådte i kraft. Herudover har pengeinstitutterne siden 2010 været forpligtet til at indberette til Skat om alle de aktiehandler, som private foretager. Det betyder, at hvis man har aktier liggende i et dansk depot og har købt dem inden for de seneste fem år, går det forholdsvis nemt. Skat har de oplysninger, som skal bruges, og på ens selvangivelse er eventuelle gevinster og tab fortrykt. Det eneste, man skal gøre, er at kontrollere, at tallene er i orden.

Gevinster og tab for milliarder

For at give en yderligere håndsrækning til de private aktionærer etablerede Skat for nogle år siden et digitalt indberetningssystem, som den enkelte kan vælge at bruge og derved direkte få beregnet aktieskatten. Det er trods forenklingerne i sig selv stadig en uhyre svær øvelse. Der er dog ingen pligt til at bruge værdi- papirsystemet, som det retteligt hedder.

Men Skat anbefaler naturligt nok, at de private bruger systemet. Ud over eventuelle gevinster og tab fortæller det også den enkelte, hvor store vedkommendes beholdninger af aktier og investeringsbeviser er.

»For indkomståret 2013 var der cirka 433.000 skatteydere, som skulle beskattes af gevinst eller tab på aktier og investerings-beviser. Heraf kunne vi som følge af værdi-papirsystemet helt eller delvist beregne skatten for cirka 290.000 borgere. I alt blev der fortrykt gevinster og tab for i alt 5,3 milliarder kroner på den første årsopgørelse for 2013,« siger underdirektør i Skat, Richard Hanlov, og understreger dermed, at det ikke er alle, som får det hele serveret fra Skat.

Det er kun i de tilfælde, hvor Skat har oplysningerne om såvel købet som salget, at aktieskatten bliver beregnet, uden at den enkelte aktionær selv skal gøre mere.

For aktier i et dansk depot har man således gjort en del for at gøre det nemmere at betale den rigtige skat. Det, som stadig giver flest problemer, er aktier, som ligger i et udenlandsk depot. Her er udfordringen, at Skat ikke per automatik får ret mange oplysninger.

Reglerne for beskatningen er den samme, uanset om aktierne er placeret herhjemme eller i udlandet. Men for aktier, som ligger i et depot uden for landets grænser, er det i høj grad op til den enkelte selv at fortælle Skat om gevinster og tab.

Den tidligere, borgerlige regering mente, at det skete i alt for lille et omfang, og derfor blev der lovet stramninger i forbindelse med forårspakken, der trådte i kraft ved indgangen til 2010. For aktier købt efter den dato kan man kun få fradrag ved et tab, hvis Skat på forhånd kender købskursen. Det gælder også for aktier i danske depoter, men for dem er det ikke noget problem, fordi købet automatisk bliver indberettet.

Ejer man aktier i et udenlandsk depot, vil det i langt de fleste tilfælde være den enkelte aktionær selv, der skal give oplysningerne videre til Skat. Det skal være sket senest 1. juli året efter, at aktierne er købt. For aktier købt før 1. juli 2012 skulle det ske senest ved selvangivelsesfristen for købsåret.

Da de nye regler blev indført, fremhævede KPMG, at der var tale om en kraftig skærpelse. Ikke fordi ejerne af aktier i udenlandske depoter skal informere Skat om ejerskab og depotets indhold, for det har de altid skullet. Men fordi retten til et eventuelt senere fradrag er bundet op på, om man har fortalt Skat om selve købet og gjort det inden en given tidsfrist.