Sådan kan fremtidens grundskyld beregnes

Skatteministeriet er begyndt at tage stikprøver af grundværdier til sit nye system til ejendomsvurdering. Samtidig vil et flertal i Folketinget helt afskaffe grundværdierne.

Skatteministeriet har gennem længere tid haft en større flok nyansatte eksperter i gang med at bygge et nyt system til at udarbejde nye ejendomsværdier, der skal gælde fra 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Det spidser til for landets boligejere, der skal have et nyt system til vurdering og beskatning af deres ejendomme. Især ansættelsen af værdien af en bebygget grund har voldt store problemer og udløste i 2013 kraftig kritik fra Rigsrevisionen.

Nu har skatteministeriet gennem længere tid haft en større flok nyansatte eksperter i gang med at bygge et nyt system til at udarbejde nye ejendomsværdier, der skal gælde fra 2018. Og arbejdet omfattede op til sommerferien desuden konkrete vurderinger af tilfældigt udvalgte ejendomme, som bliver sammenlignet med det system, som eksperterne arbejder med.

»De indsamlede oplysninger vil alene indgå i statistisk modelleringsarbejde i forbindelse med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem,« hedder det i den skrivelse, ejerne af de udvalgte ejendomme modtog.

Efterfølgende viser en aktindsigt i en besigtigelse, hvordan en ejendomsmægler gik efter en beregning af grundværdien ved at regne med et nybygget hus på grunden.

I et konkret tilfælde fra den nordvestlige del af København udfyldte mægleren fra Place2Live efterfølgende et skema, hvoraf det fremgår, at der antages opført et parcelhus på 112 kvadratmeter på grunden med videre­salg for øje. Prisen for at opføre det nye hus vil være på 1.980.000 kroner, og den samlede pris for hele ejendommen ville efter mæglerens vurdering så være på 4.700.000 kroner. Dermed kan grundens værdi beregnes til 2.720.000 kroner.

Skatteministeriet vil ikke kommentere hverken arbejdet med det nye system eller omfanget og resultatet af de konkrete vurderinger.

Vil afskaffe to skatter

Arbejdet med et nyt system til at vurdere både grunde og ejendommes værdi hver for sig foregår på et tidspunkt, hvor Folketingets blå partier ifølge dagbladet Børsen er enige om helt at afskaffe systemet med to skattesatser på henholdsvis grunden og den samlede ejendomsværdi. Efter deres mening skal boliger fremover kun beskattes med en samlet skat, som derefter kan fordeles mellem staten og kommunen – et forslag som allerede var fremme, da det såkaldte Engberg-udvalg i kølvandet på Rigsrevisionens kritik blev sat til at kulegrave problemet i 2014.

»Det er den samlede ejendomsværdi, der viser, hvor brede skuldre, boligejere har. Derfor er det mere rimeligt, at man beskatter tre mio. kr. ens, uanset om det er et hus eller en lejlighed,« siger finansordfører Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance til avisen.

Men den separate grundskat forsvares af mange økonomer, fordi den har nogle gavnlige egenskaber i det samlede skatte­system. Blandt andre påpeger De Økonomiske Vismænd i deres seneste rapport, at økonomer siden den britiske liberale økonom Adam Smith i anden halvdel af 1700-tallet har forsvaret skat på jord, fordi skatten ikke påvirker udbuddet – i modsætning til skat på arbejde og kapital, som påvirker befolkningens adfærd. »Jordskatter er dermed noget så sjældent som en skat, der i princippet er forvridningsfri,« skriver vismændene.

Et andet argument for grundskat er, at værdierne ikke er skabt af grundejeren.

»Tankegangen er også, at hvis din grund bliver mere værd af sig selv eller på grund af et metrobyggeri i København, og du ikke selv har gjort noget for det, så kan samfundet beslaglægge en del af værdistigningen via skatten,« siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen.

Han påpeger også, at stikprøven i den nævnte ejendom kun kan udgøre en del af et kommende vurderingssystem til grunde. Problemet med en automatisk beregning af grundskylden og ejendomsværdien er de tilfælde, der afviger væsentligt fra et gennemsnit – som hvis man eksempelvis køber en grund i et billigt område og bygger et dyrt hus, eller omvendt i et dyrt område som Nordsjælland køber en dyr grund og bygger et billigt hus. I begge tilfælde vil værdien af grunden være skæv i forhold til den samlede værdi af ejendommen.

Endelig forsvarer økonomerne også grundskylden, fordi den ikke »straffer« boligejere for at forbedre eller forny deres bolig.

»Hvis du bygger et nyt, dyrt hus, så er din grund ikke blevet mere værd. Skatterne skal ikke straffe folk for forbedring af deres huse, men over for de argumenter står, at det er svært at fastsætte grundværdien,« siger Las Olsen.