Sådan håndterer du stormflod

Stormflod er højvande, der er så voldsomt, at det kun indtræffer sjældnere end hvert 20. år. Det er ikke omfattet af almindelige hus- og indboforsikringer, men det såkaldte Stormrådet forvalter en offentlig pulje til erstatninger, som spares op af 30 kr. om året af alle, der har en husforsikring.

Stormflod har primært ramt de nord- og vestjyske kyster, men denne gang skønnes omkring halvdelen af anmeldelserne at komme fra området ved Roskilde Fjord.

Skader skal anmeldes inden to måneder, efter skaden er sket, via en blanket fra Stormrådets hjemmeside – enten elektronisk eller ved at printe den ud.

Skaden takseres og behandles derimod af det forsikringsselskab, der har forsikret huset, fordi Stormrådet ikke har ressourcer til selv at skadebehandle.

Stormrådet har afgjort, at der er mulighed for at søge om erstatning for skader efter stormflod i følgende områder:

Fra Køge nord om Sjælland til Storstrømsbroen, inkl. Roskilde Fjord og Isefjord.

Fra Storstrømsbroen mod vest over Guldborg langs Lollands nordkyst til Tårs, inkl. øerne i Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster.

Fra Lillebæltsbroen nord om Fyn til Svendborg.

Nord for vejforbindelsen mellem Svendborg og Spodsbjerg på Langeland.

Fra den nye Lillebæltsbroen mod nord til Frederikshavn, inkl. alle øer i Kattegat.

Fra Skagen Gren mod syd til Hvide Sande.

Fra Ribe mod syd til Rømødæmningen, inkl. Mandø og Rømø.

Nissum Bredning fra Thyborøn til Oddesundbroen, både den nordlige og sydlige kyst.

Fra Aggersundbroen mod øst til Hals, både den nordlige og sydlige kyst inkl. øer herimellem.

Dermed er enkelte områder som Struer og Skive kommuner ikke omfattet, selv om vandet stod op i byerne. Og det skyldes 20-årsreglen.

Selvrisikoen er typisk større end på forsikringer. På løsøre er den ti pct. af den samlede erstatning og mindst 10.000 kr., på private bygninger otte pct. ved første skade og 13 og 18 pct. ved de to næste – dog mindst 8.000 kr., på fritidshuse og erhvervsbygninger 13 pct. ved første skade og 18 og 23 pct. på de to næste – dog mindst 13.000 kr.

Ordningen dækker ikke genhusning, indbo i kældre eller biler og andre køretøjer. Sidstnævnte er dækket af en kaskoforsikring.

Følgeskader som f.eks. skimmelsvamp er heller ikke dækket, ligesom der er flere undtagelser, der kan findes på Stormrådets hjemmeside.

Loven om stormflod er fra 1991, og der har siden da været 21 stormfloder. Før den seneste stormflod har Stormrådet modtaget lige i underkanten af 7.000 skadeanmeldelser, og de har udbetalt 550 mio. kr. i erstatning.