Sådan håndterer du skybrud

Hus- og indboforsikringer dækker først ved skybrud, når der er faldet 40 m.m. vand på et døgn eller mere end 30 mm på en halv time. Det betyder, at vand, der trænger op gennem et gulv eller gennem en kældervæg, ikke er dækket, medmindre det skyldes et knækket vand- eller kloakrør.

Skader skal anmeldes til forsikringsselskabet, som i branchesammenhæng vurderer og kriterierne for skybrud er opfyldt.

For at forhindre problemer med kraftigt nedbør kan og skal en boligejer selv prøve at forebygge skader. Og det betyder blandt andet at sørge for, at vandet kan komme væk ad de rigtige kanaler.

Alle udendørs afløbsriste bør renses og tjekkes for skader i afløbet. Især blade samler sig typisk i afløbene, men jord kan også samle sig i afløbene og kan fjernes med en særlig hævert.

Bygningens tagrender og nedløbsrør bør også være rene, så vandet ikke svømmer over og løber ned ad murene. Fyldte tagrender kan sætte en stopper for erstatning.

Husk at holde vinduer og døre lukkede især i kælderplanet. En vandskade efter et åbent vindue dækkes heller ikke af forsikringen.