Sådan får du skattegevinst på pensionen

I år kan du hente en solid skattegevinst på din kapitalpension - også hvis du vælger helt at hæve den til forbrug.

Foto: Mads Nissen

Hvis du har en kapitalpension i din beholdning af opsparinger til alderdommen, så kan du score en ren skattegevinst i år - både hvis du bruger regeringens mulighed for at indbetale en lavere skattesats her og nu, og hvis du pønser på at trække pengene helt ud til forbrug eller andet.

Den første mulighed består i at betale en lavere skatteprocent på 37,3 procent, hvilket er en rabat på 2,7 procent i forhold til den normale afgift ved udbetaling. Men knap så kendt er det, at man helt kan hæve sin kapitalpension til en fordelagtig afgift.

Normal ville det koste 60 procent til staten at hæve sin kapitalpension i utide, hvilket vil gøre det til en dårlig forretning rent skattemæssigt, hvis man kun har haft fradrag for indbetalingerne i bund- og mellemskatten.

Frem til og med 2009 var fradragsværdien på cirka 44 procent, og fra 2010 var den på cirka 37 procent, da mellemskatten var faldet bort. I år kan kapitalpensionen hæves til en afgift på 49,84 procent og i 2014 til 52 procent. Dermed er der stadig et skattemæssigt minus, som dog opvejes lidt af, at afkastet undervejs er beskattet med den lave PAL-skat på cirka 15 procent.

Men hvis kapitalpensionen er sparet op frem til og med 1998 med fradrag i topskatten til en fradragsværdi på cirka 60 procent, så er der en skattemæssig gevinst ved manøvren, bekræfter Søren Bech, skatteekspert og partner i konsulent- og revisionskoncernen PwC - som dog ikke anbefaler det.

"Personligt ville jeg nok vente og betale 40 procent ved en normal udbetaling eller 37,3 procent i år. Men der kan jo være situationer som skilsmisser og lignende, hvor man har brug for pengene, og man får da en skattebesparelse, hvis man har indbetalt til kapitalpensionen med en fradragsværdi på omkring 60 procent frem til 1999," siger han.

Frem til udgangen af 1998 var kapitalpension den foretrukne pensionsform i mange arbejdsmarkedspensioner, fordi den har den indbyggede fleksibilitet, at den kan lægges om til en ratepension eller en livrente senere i livet. Men da fradragsretten i topskat forsvandt, skiftede stort set alle til ratepensioner, der fortsat kunne trækkes fra i topskatten.

Hvis man accepterer tilbuddet om at afregne skatten i år med den lave sats på 37,3 procent, så har Søren Bech desuden regnet på, om det kan betale sig at vente med at indbetale skatten til sidst på året, hvis man tror på stigende kurser på aktierne i pensionsordningen resten af året.

"Hvis man tror på, at aktierne skal stige yderligere i år, så er det ikke en fordel at vente så længe som muligt med at indbetale de 37,3 procent. Det bliver til det samme beløb efter de 37,3 procent ultimo 2013 før pensionsafkastskatten, om man betaler afgiften nu, når det er muligt, eller venter til sidst på året," siger han.

Med hensyn til beskatning af årets afkast, PAL-skatten, så afregnes den ved slutningen af året - også selv om man betaler skat af sin kapitalpension i løbet af året. Rent teknisk beregnes PAL-skatten den dag, kapitalpensionen overgår til at blive en skattefri opsparing, men den skal først betales ved udgangen af året som sædvanligt, oplyser Danica Pension.