Sådan beskyttes forbrugerne i Bankpakke II

Samtidig med at være en krykke til bankerne skal Bankpakke II også styrke beskyttelsen af finansforbrugerne.

Den nye bankpakke lægger også op til øget forbrugerbeskyttelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Colourbox

Der er lagt spor ud til at etablere en bedre beskyttelse af finansielle forbrugere i den nye Bankpakke II - især når de skal investere spareskillingerne. Så skal det sikres, at det sker med den rigtige risikoprofil, og det glæder Forbrugerrådet.

"Nu bliver det ved lov forbudt at låne ud til at købe bankens aktier, og så er vi ude over det problem, at de ni elever i klassen kan sidde ordentligt, mens den tiende ikke kan," siger økonom i Forrugerrådet Carsten Holdum med henvisning til de banker, der som Roskilde Bank har lånt almindelige forbrugere store beløb til at købe bankens egne aktier i et omfang, der slet ikke svarer til en almindelig bankkundes risikoprofil.

Forbuddet mod den type forretning ledsages desuden af et foreløbigt oplæg til at stramme op på sammenhængen mellem rådgivning og markedsføring af investeringsmuligheder, så de kommer til at svare til virkeligheden.

"Der skal ekstra fokus på markedsføringen af finansielle produkter, hvor mundtlig fremstilling og glittet papir ser anderledes ud, end det kunderne ønsker," siger Carsten Holdum.

Han ser jævnligt klager fra kunder, der er endt med en hel anden risikoprofil i deres investering, end de ønskede, da de trådte ind ad bankens dør.

"Der mangler en definition af for eksempel begrebet "lav risiko". Betyder det, at man må miste 20 procent af hovedstolen, som det er sket i mange tilfælde," spørger Carsten Holdum.

Indskydernes garanti sættes op

I den politiske aftale om bankpakken står der, at parterne er enige om, at Forbrugerombudsmanden som led i sit tilsyn med markedsføringsloven skal have "styrkede muligheder for at tage konkrete sager op, hvor finansielle virksomheder foretager for aggressiv markedsføring over for kunderne," som det heddder i aftalen.

Og den bold vil Forbrugerrådet tage op. Carsten Holdum kan godt forestille sig faste grænser for, hvor meget kunden må risikere at tabe på produkter med lav, mellem eller høj risiko. Men foreløbig er der ingen konkrete forslag.

Foruden de nævnte ting i aftalen hæver Bankpakke II dækningen af almindelige kunders indestående via Indskydergarantifonden fra 300.000 kroner til 750.000 kroner med virkning fra 1. oktober 2010.

Samtidig bortfalder den nuværende, midlertidige og ubegrænsede garanti af bankkunders indeståender, der var en del af den første bankpakke.

Kapital- og ratepensioner i pengeinstitutterne har hele tiden og vil fortsat være dækket fuldt ud.

Læs også: Krise? Her er 25 spareråd