Så meget mere sparer mænd op end kvinder

Der stor forskel på mænd og kvinders pensionsopsparing, viser ny opgørelse. Den gennemsnitlige mand har 120.000 kr. mere på pensionskontoen, end den gennemsnitlige kvinde har.

Foto: Torben Christensen. Kvinder har i gennemsnit sparet 120.000 kr. mindre op i pension end mænd.
Læs mere
Fold sammen

Lavere løn og længere barselsperioder er blandt årsagerne til, at kvinderne i Danmark har langt mindre stående på pensionsopsparingen, end mændene har. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge opgørelsen udgjorde mændenes samlede pensionsformue 496.000 kr. i gennemsnit, mens den for kvinderne var 376.000 kr. Altså har mændene i gennemsnit sparet 120.000 kr. mere op til pension end kvinderne. Det svarer til, at kvinderne har sparet omkring 25 pct. mindre op end mændene.

En del af forklaringen på den forholdsvise store forskel er ifølge Danmarks Statistik, at kvindernes løn generelt ligger lavere, så der bliver indbetalt mindre til arbejdsmarkedspensionerne.

Dertil kommer, at kvinderne i forbindelse med barsel mister en større del af deres normale indkomst end mændene, der i gennemsnit holder meget kortere barselsorlov.

Ikke alle har en pensionsopsparing

Mens alle - som det ser ud lige nu - kan se frem til folkepension, er det ikke alle, der selv har sparet penge op i pension. For begge køn gælder det, at 77 pct. har en pensionsordning, der kan supplere folkepensionen. Det skal her bemærkes, at dette tal inkluderer grupperne 0-17-årige og 80+-årige, hvilket er grupper, hvor en stor del ikke har en pensionsordning.

Mange har i dag via deres arbejde en så at sige tvungen opsparing i en arbejdsmarkedspensionsordning og ATP, men andre vælger yderligere at supplere opsparingen med helt individuelle kapitalpensioner, ratepensioner osv., viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

For gruppen på 80 år og derover har 86 pct. af mændene en pensionsordning, mens det samme kun gælder for 74 pct. af kvinderne. Her er en del af forklaringen, at der tidligere var relativt mange kvinder, der var hjemmegående og derfor ikke havde en indtægt, som de kunne spare på en pensionsordning.

Ser man udelukkende på de, der faktisk har en pensionsordning, er værdien blandt mændene mellem 60 og 69 år opgjort til 1,4 mio. kr. mens det for kvinderne er 1,1 mio. kr.