Russiske aktier i front

Det er Investeringsforeningsrådet, der kommer med udtalelsen. Foreningen havde i går årsmøde og kan se tilbage

på et mindre godt år, hvad angår afkastet af medlemmernes investeringer angår. Alligevel voksede foreningernes

formue til 282 mia. kr. Det er en stigning på 25 mia. kr. i forhold til året før, og fremgangen skyldes først

og fremmest, at medlemmerne har betalt flere penge ind til deres foreningerne. Derimod har de samlede kursgevinster givet et tab.

Størst naturligvis for aktiernes vedkommende, mens obligationerne har klaret sig noget bedre.


For aktiernes vedkommende

er det gået værst i Japan, mens Rusland og Østeuropa derimod skilder sig ud i positiv retning.


Den russiske

økonomi er i bedring, og markedet er ved at åbne sig mod resten af verden. Det er med til at nedsætte risikopræmien

på de russiske aktier med stigende kurser til følge.


Sidste år tordnede de russiske aktier frem og gav et

afkast på næsten 60 pct.


Som nummer to på listen, når markederne opdeles geografisk, kommer Østeuropa.

De østeuropæiske markeder gav et posivt afkast på 15,3 pct. Flere af landene står inden for de kommende år

over for et medlemsskab af EU, og det er med til at skabe positive forventninger til aktiekurserne i Østeuropa.


Ulempen

ved aktierne fra Europa, USA og Japan er - ifølge Hans Jørgen Larsen fra Jyske Invest - at de er meget dyre.