Rolfs bilforsikring steg pludselig med 20 procent – mens prisen faldt for de fleste andre kunder

I januar fik Rolf Nordsborg et brev fra sit forsikringsselskab Lærerstandens Brandforsikring. De fleste ville få en billigere forsikring, stod der i brevet. Men for 75-årige Rolf Nordsborg blev det væsentligt dyrere. Selskabet begrunder prisstigningen med, at man har opdateret de parametre, der bruges til at beregne prisen.

75-årige Rolf Nordsborg er 75 år gammel og pensioneret skoleleder. Han og hustruen flyttede til Dyssegaard for fem år siden. Efter de var flyttet, skiftede de deres dieselbil ud med en benzinbil. Valget faldt på en VW Golf Variant fra 2018. Rolf Nordsborg har ikke haft nogle uforudsete skader de seneste år, men alligevel er hans forsikring blevet godt 20 procent dyrere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

I starten af året tikkede en e-mail ind i Rolf Nordsborgs indbakke. Hans forsikringsselskab havde ændret i deres bilforsikringsprodukt, og for de fleste kunder ville det medføre en billigere forsikring.

Men Rolf Nordsborgs forsikring blev væsentligt dyrere. Den eneste forskel i hans situation er, at han er blevet ældre.

Rolf Nordsborg er 75 år gammel og pensioneret skoleleder. Han har været kunde hos Lærerstandens Brandforsikring (LB) gennem 40 år, og han har alle sine forsikringer hos selskabet. Det har han egentlig været ganske godt tilfreds med.

Men størrelsen på prisstigningen på LBs nye bilforsikringsprodukt kunne han ikke acceptere, for hans årlige præmie stiger fra 6.737 kroner til 8.069. En stigning på godt 20 procent.

»Jeg blev lidt overrasket, da jeg fik min nye opkrævning, fordi den var steget så meget. Så jeg ringede til dem, for jeg mener ikke, at jeg har været skyld i nogle uforudsete udgifter for dem. Men det kunne jeg ikke få nogen forklaring på, så jeg skrev en klage,« fortæller Rolf Nordsborg.

I et e-mailsvar til Rolf Nordsborg, som Berlingske har læst, forklarer Lærerstandens Brandforsikring, at firmaet har lavet et nyt bilforsikringsprodukt, og at man har kigget på de parametre, der bruges til at beregne prisen. Et af dem er kundernes alder.

Lærerstandens Brandforsikring skriver, at deres data viser, at deres ældre kunder generelt er overrepræsenterede i skadesstatistikkerne. Derfor har de valgt at hæve prisen for deres ældre kunder, også selvom kunderne har en god skadeshistorik.

»Dette har vi valgt at lade indgå i prissætningen, således at en lidt højere alder alt andet lige vil påvirke prisen i opadgående retning. Det kan selvfølgelig umiddelbart forekomme ærgerligt, hvis man selv – som en del af dette segment – har en god skadeshistorik bagudrettet og ikke i nævneværdigt omfang har gjort brug af sin forsikring, men henset til at vi afdækker en fremtidig risiko, finder vi ikke, at vi har kunnet sidde denne viden overhørig,« skriver Lærerstandens Brandforsikring.

Større risiko hos ældre

Lærerstandens Brandforsikring oplyser både i e-mailen til Rolf Nordsborg og til Berlingske, at deres data viser, at ældre har større risiko for at være involveret i ulykker end andre aldersgrupper. Det er en af forklaringerne bag prisstigningen.

Tine Rottbøll, der er chef for produkt og pris i LB, står ved prisstigningen.

»Jeg anerkender, at der er en tredjedel af vores medlemmer, der har fået en stigning som følge af, at vi nu bruger langt flere parametre til at udregne prisen, og som med rette kan være utilfredse, og som kan have svært ved at forstå det. Men vi mener, at det er det rigtige at tage udgangspunkt i en risikoberegning, som er den rigtige for alle. Så man bidrager til fællesskabet med den risiko, man udgør,« siger Tine Rottbøll.

Berlingske har spurgt, om det er muligt at få indblik i LBs ulykkesstatistikker for at se, om de ældre kunder er overrepræsenterede. Det har ikke været muligt.

I en generel betragtning er der ikke noget entydigt svar på, om de ældre bilister udgør en større risiko end andre.

Vejdirektoratets ulykkestal viser, at andelen af førere over 65 år af person- og varebiler, der er involveret i trafikulykker, ikke er overrepræsenteret, når man sammenligner det med befolkningssammensætningen.

Det skal bemærkes, at tallene ikke dækker over antal uheld, men over antallet af førere involveret i uheld. Tallene siger derfor ikke noget om antallet af uheld og ej heller noget om, hvem der har været skyld i uheldet.

Samtidig viser tal fra fra en rapport, som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udarbejdede i 2018, at egenrisikoen for ulykker for førere af personbiler, er størst hos de yngste bilister og de ældste bilister over 78 år. En trafikants egenrisiko for at blive dræbt eller alvorligt skadet i et færdselsuheld defineres som antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne af pågældende trafikantart divideret med transportarbejdet for denne trafikantart.

Tallene er dog behæftet med stor usikkerhed, da transportsarbejdstallet – der viser, hvor meget personen er aktiv i trafikken – er lavt for ældre, og at det absolutte antal ulykker i denne gruppe er lavt. Derfor er egenrisikoen også behæftet med stor usikkerhed, når det kommer til de ældre aldersgrupper.

Stor prisstigning

For Rolf Nordsborg er det ikke et problem, at priserne er steget, eller at LB bruger alder som et parameter i deres beregning af prisen. På det punkt ser han forsikring som værende ren matematik – og selskaberne er i deres gode ret til selv at styre, hvilke parametre de vil vægte, når de udregner pris.

Problemet er stigningens voldsomhed.

»Jeg synes det er en meget høj værdi, de har tillagt alder uden at tage hensyn til, hvem man ellers er. Jeg kunne forstå det, hvis det var en speciel bil, en meget stærk bil, hvis det var en særlig model, eller jeg havde haft et hav af skader. Men det, at alder i sig selv får prisen til at stige 20 procent – det trigger mig,« siger Rolf Nordsborg.

Men er det ikke fair, at de sætter prisen op, hvis deres statistikker viser, at det er der, de skal betale mest i erstatning?

»Jo, det er et rigtig fair argument. Du kunne sige det samme om unge mennesker, der aldrig har haft en skade. Hvorfor skulle de betale en høj pris sammenlignet med folk, der er 20 år ældre, og som laver skader hele tiden? Der ligger samme argumentation bag, og den kan jeg godt forstå. Jeg kan bare ikke forstå, at stigningen skal være så høj. Jeg har sådan set ikke noget imod deres politik om, hvordan de regner deres priser ud, men stigningstakten i forhold til, hvordan det har været tidligere – den er uforståelig høj.«

Da Rolf Nordsborg boede i Vestjylland, havde han en dieselbil. Men det dur ikke inde i byen, fortæller han, og derfor skiftede han og konen bilen ud, da de flyttede til Dyssegård. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen.

Alene med stor prisstigning

Noget tyder på, at den store prisstigning fra Lærestandens Brandforsikring til Rolf Nordsborg og andre i hans aldersgruppe står alene.

Berlingske har henvendt sig til tre af de største forsikringsselskaber i Danmark – Tryg, Topdanmark og Codan – og ingen af dem har foretaget en tilsvarende stor prisregulering det seneste år.

I et e-mailsvar til Berlingske oplyser Carsten Elmose, privatdirektør i Topdanmark, at ældre kunder over 70 år kan opleve en mindre prisstigning, men at en højere alder generelt gør kundernes bilforsikringer billigere.

»Kundens alder kan indgå i beregninger som én af mange faktorer. I langt de fleste tilfælde vil højere alder medføre, at den pris, man får, vil være lavere end den pris, eksempelvis en ung betaler for den samme dækning. Hvis man skifter sin bil ud, efter man er blevet 70 år, kan det godt ske, at der kommer en mindre stigning. Prisreguleringen kompenseres dog ofte af, at kunderne kører mindre og dermed får en lidt lavere pris. Og eksisterende Topdanmark-kunders pris stiger ikke alene, fordi vedkommende er blevet ældre,« skriver Carsten Elmose.

Hos Codan bruger man også alder som et parameter til at beregne prisen. Den højeste pris ses hos de unge, hvorefter den efterfølgende flader ud og kan begynde at stige moderat, efterhånden som kunderne bliver ældre. Men eksisterende kunder hos Codan kommer ikke til at opleve en prisstigning med baggrund i deres alder, oplyser privatdirektør Mads Foged i en e-mail.

»Eksisterende kunder vil som udgangspunkt ikke få forhøjet deres præmie ved fornyelse af deres forsikring, selvom de ud fra en aldersprofil vurderes til at udgøre en større risiko,« skriver  Mads Foged.

Prisstigning skyldes nyt beregningssystem

Tine Rottbøll, chef for pris og produkt i Lærerstandens Brandforsikring, kan godt sætte sig ind, at det for Rolf Nordsborg virker voldsomt, at bilforsikringen stiger med 20 procent.

»Jeg kan sagtens forstå, at kunder som ham har det sådan. For han har ikke skiftet bil, og han er også den samme person. Så jeg kan godt se, at det ser ud som om, at det eneste, der er sket, er, at han er blevet ældre. Men det er jo, fordi den pris, vi har regnet på ham og hans gruppe tidligere, ikke har været rigtig. Så vi har simpelthen lavet en ny beregning af den gennemsnitlige risiko, som han udgør sammen med dem, der ligner ham,« siger Tine Rottbøll, som ikke vil gå yderligere ind i enkelte kunders forhold.

Ifølge Tine Rottbøll skyldes prisstigningerne, at Lærerstandens Brandforsikring har fået nyt system, der laver mere præcise risikoberegninger end tidligere. Det nye system måler på langt flere parametre end tidligere, forklarer hun, og det giver prisændringer til kunderne.

»Den nye tarif, vi lavede, trådte i kraft sidste år, og den har vi implementeret løbende. Ændringerne betyder, at en tredjedel af kunderne har fået en højere pris, og at to tredjedele får en lavere pris. Vi har brugt flere parametre, end vi har gjort tidligere, og der er alder en af dem. Men noget af det, der betyder allermest for prisen på en bilforsikring, er jo, hvilken type bil det er. Der trækker vi oplysninger ud fra nummerpladen, og det er ligesom de ting, vi bruger til at beregne prisen.«

Hvad så hvis vedkommende ikke har skiftet bil?

»Nej, men vores beregningssystem har ændret sig. Den gennemsnitlige risiko, som vi sætter på hver eneste medlem, på hver eneste police, er lavet om.«

Ældre Sagen er uforstående

Ældre Sagen er opmærksom over for, at LB har hævet priserne på bilforsikring for nogle kundegrupper. Ældre Sagen har modtaget flere henvendelser om markante prisstigninger og er uforstående over for valget af prisstruktur hos forsikringsselskabet.

»Så vidt vi ved, er ældre bilister ikke farligere i trafikken end andre aldersgrupper. Men prisstrukturen er ikke ulovlig, og alle kan i øvrigt vælge at skifte forsikringsselskab,« fastslår Dorthe Bjerremand Erichsen, jurist hos Ældre Sagen.

Derfor opfordrer Ældre Sagen også sine medlemmer til at være opmærksomme på, at præmien på bilforsikring kan stige med alderen.

»Vi opfordrer vores medlemmer til løbende at holde øje med prisen på deres forsikringer. Hvis et medlem er utilfreds med prisen, opfordrer vi til at undersøge, om det vil være en fordel at skifte forsikringsselskab. Det samme gælder for kunder i LB, hvor vi også opfordrer vores medlemmer til at undersøge, om der kan skiftes til et billigere forsikringsselskab,« siger Dorthe Bjerremand Erichsen.

Selvom Rolf Nordsborg er utilfreds, har han ikke planer om at skifte forsikringsselskab. Han er trods alt godt tilfreds med den samlede dækning, som Lærerstandens Brandforsikring giver ham.