Renteswaps er blandt årsagerne til finanskrisen

Det finansielle produkt renteswap er så komplekst, at det er nævnt i Rangvid-rapporten om årsagerne til finanskrisen, og det er medvirkende til én af rapportens anbefalinger for at undgå en ny krise.

Hvad mange andelsboligforeninger har måttet betale dyrt for at erfare er netop slået fast i den såkaldte Rangvid-rapport, der angiver årsager til den finansielle krise i Danmark: »En renteswap er et avanceret finansielt produkt, og de økonomiske konsekvenser i en aftale kan være svære at gennemskue.«

Rapporten har blandt meget andet kigget på forbrugerforhold og privatkundebeskyttelse, og her er det indviklede finansielle produkt beskrevet, herunder med den nødlidende andelsboligforening Duegården som case.

Sammen med øvrige eksempler på indviklede finansielle produkter har det udmøntet sig én af de 18 anbefalinger, rapporten kommer med. Risikomærkingen bør forbedres, så kunderne bedre forstår risikoen. Alternativt skal risikomærkningen droppes helt.

»Indførelse af risikomærkning af investeringsprodukter og lån er forholdsvis simple værktøjer, som sigter mod at give kunden en bedre forståelse af risikoen ved forskellige investerings- og låneprodukter,« lyder det i rapporten.

Rapporten fastslår i øvrigt, at mens privatkunder skal være aktive og søge den viden og information, som de vurderer nødvendig for at træffe deres egne valg, er det centralt, »at privatkunderne får stillet en ordentlig og letforståelig rådgivning til rådighed, og at sælger af finansielle produkter gennem ordentlig informationsmateriale og rådgivning sikrer sig, at kunden forstår konsekvenserne af sine valg.«

Tidligere har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skønnet, at der er knyttet en renteswapaftale til omkring en fjerdedel af de realkreditlån, der er ydet til andelsboligforeninger.

Mange andelsboligforeninger er i dag fanget i en gældsfælde, fordi renten er faldet, og den negative værdi af swappen derfor er steget.