Regnskyer med solstrejf venter i den amerikanske regnskabssæson

I USA har mange selskaber har allerede skruet markant ned for forventningerne til de kommende regnskaber. Det er markederne forberedte på, hvilket giver plads til positive overraskelser.

US-STOCKS-MARKETS-CLOSE
De seneste seks til otte måneder er forventningerne til de kommende regnskaber blevet reduceret kraftigt i USA. Fold sammen
Læs mere
Foto: Don Emmert/APF/Ritzau Scanpix

Den amerikanske regnskabssæson står for døren, og denne gang er der særligt fokus på sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og virksomhedernes evne til at tjene penge.

I de seneste måneder har de økonomiske nøgletal signaleret, at amerikansk økonomi har tabt fart. Det sker efter et stærkt 2018 og en god begyndelse på 2019. En »Nowcast«-indikator for det aktuelle væksttempo i USA offentliggjort af Federal Reserve-banken i Atlanta peger nu på vækst omkring 1,4 pct. i 2. kvartal (omregnet til årsrate), hvilket er klart lavere end de 3,1 pct., som økonomien præsterede i 1. kvartal.

Truslen om umiddelbare toldforhøjelser på amerikansk import fra Mexico og Kina er aftaget noget, men usikkerheden omkring globale handelsvilkår og forsyningskæder er stadig en faktor, der lægger låg på virksomhedernes investeringer i udstyr og produktionsfaciliteter såvel som på global industriproduktion generelt. I de seneste måneder har den globale industri således vist fornyede afmatningstegn efter kortvarige tegn på forbedring i foråret.

Afmatningen i den globale industri og i den internationale handel vil få indflydelse på amerikanske selskabers omsætning og indtjening. Virksomheder i S&P 500-indekset er både mere industrielt orienterede og mere multinationale end den bredere amerikanske økonomi.

Dertil kommer, at en betydelig andel af deres omsætning finder sted uden for USA. En afmatning i den globale industri øger derfor risikoen for en svækkelse af amerikanske selskabers indtjening, også selv om de seneste nøgletal – med solidt salg i den amerikanske detailhandel og stærk jobvækst i juni – har indikeret, at den hjemlige økonomi er i god behold.

Indtjeningen er under pres

Amerikanske selskabers indtjeningsevne har i de seneste to årtier været stærkt understøttet af globalisering og outsourcing af produktion til oversøiske markeder. I de seneste år har der dog været tegn på, at indtjeningsmarginalerne har toppet. Lav lønvækst gav tidligere moderat omkostningsvækst, og lave renter gjorde det billigt at finansiere investeringer. Disse faktorer understøttede historisk høje indtjeningsmarginer.

Med en arbejdsløshedsprocent, der nu befinder sig på det laveste niveau siden 1969, er lønomkostningerne begyndt at vokse hurtigere. Toldforhøjelser påvirker også omkostningerne, og usikkerheden omkring globale forsyningskæder påvirker både omsætning og omkostninger. Disse faktorer er værd at holde øje med, når amerikanske selskaber offentliggør regnskaber for 2. kvartal her i sommermånederne.

Massage af forventninger kan give positive overraskelser

Sorte skyer har samlet sig over indtjeningen i amerikanske selskaber, men der er også positive faktorer, man bør holde sig for øje. Forventningerne til de kommende regnskaber er blevet reduceret kraftigt over de seneste seks til otte måneder.

Mange amerikanske selskaber har allerede offentliggjort prognoser, der har peget på lavere indtjening for den resterende del af året. Dette har forberedt markederne på en svagere regnskabssæson, og derfor er det sandsynligt, at mange selskaber igen vil være i stand til at overraske positivt.

Hold øje med væksten i produktiviteten

Selv om indtjeningsmarginalerne vil blive ramt af modvind fra flere faktorer i de næste kvartaler, er der medvind fra andre sider. Hvis vi ikke ser en markant forværring på handelsfronten, er der god grund til at tro, at indtjeningsmarginalerne kan forblive på relativt høje niveauer.

For det første har de seneste signaler fra Federal Reserve peget på rentenedsættelser, og det har allerede sænket finansieringsomkostningerne. Et amerikansk selskab med en pæn kreditvurdering kan nu låne til renter omkring tre pct., hvilket er historisk lavt i amerikansk sammenhæng.

Endnu vigtigere er det, at der nu endelig er tegn på en mærkbar fremgang i produktiviteten – produktionsværdi målt pr. arbejdstime i økonomien – delvist understøttet af den hastigt voksende digitale økonomi. Cloud computing, kunstig intelligens og robotteknologi gør det muligt for mange virksomheder at levere mere værdi for kunderne med lavere omkostninger.

Over det seneste årti er produktiviteten kun vokset 1,2 pct. om året, hvilket er meget lavt i amerikansk sammenhæng. Over det seneste år har væksten været dobbelt så høj. Hvis denne fremgang i produktiviteten viser sig bæredygtig, vil det gøre amerikanske virksomheder i stand til at levere vækst i produktion og omsætning såvel som lønninger – og samtidig vise vækst i indtjeningen.