Regler om sommerhuse kan bestå længe endnu

Begrænsning. Jens Rohde, V-medlem af Europaparlamentet, vil gerne diskutere, om den danske sommerhusregel skal ophæves. Men der er bare ikke noget pres, hverken fra udlandet eller herhjemme, siger han.

Foto: Henning Bagger. Det ligger ikke lige umiddelbart i kortene, at afskaffe forbuddet mod udenlandske køb af danske sommerhuse, men stiger det indenlandske pres, så kan det blive en mulighed.
Læs mere
Fold sammen

Danmark er ikke under pres fra andre lande for at ophæve den særlige regel om, at udlændinge ikke må købe sommerhus herhjemme. Derfor kan vi formentlig holde fast i denne særlige regel mange år endnu, hvis vi ønsker det.

Men skulle der opstå et ønske herhjemme om at afskaffe den danske sommerhusregel for at styrke turismen og trække flere penge til landet, er det noget, vi bør drøfte.

Det siger Jens Rohde, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre.

Det var i forbindelse med Maastricht-traktaten, at Danmark fik indføjet en særlig protokol, som gav os ret til at fastholde den lov om sommerhuse, der blev indført forud for afstemningen om EU i 1972. Loven går ud på, at udlændinge med bopæl uden for Danmark skal have særlig tilladelse, hvis de vil erhverve sommerhuse til privat brug.

En del borgmestre og andre har dog de senere år peget på, at Danmark med denne særregel skyder sig selv i foden, fordi vi fravælger turisme, fravælger øget omsætning i udkantsdanmark og samtidig drukner i til-salg-skilte foran usolgte boliger. Mange tyskere kører også i stor stil gennem Danmark til Sverige for at købe ejendomme.

Uinteressant for udlandet

»Jeg er ikke ideologisk modstander af at afskaffe den regel, som forhindrer udlændinge i at købe danske sommerhuse. Jeg kan godt se dobbeltmoralen i, at danskere køber masser af ferieboliger i andre lande, men at udlændinge ikke må købe her. Så hvis der kommer et ønske fra kommuner med særligt mange sommerhuse, eller fra turisterhvervet eller andre om at ophæve reglen, er jeg villig til at drøfte det,« siger Jens Rohde.

Han tilføjer, at Danmark sandsynligvis ikke vil blive presset af EU til at opgive reglen. For langt de fleste af de 27 EU-lande har små særregler, som tager højde for specielle ting.

»Det er slet ikke noget, udlandet har fokus på. Her er man langt mere interesseret i, om vi opgiver vores fire øvrige forbehold over for euroen, unionsborgerskabet, på forsvarsområdet og det overstatslige samarbejde om retlige og indre anliggender,« siger Jens Rohde.