Regeringen vil forlænge skatterabat til boligejere

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen fremlægger torsdag sine anbefalinger til, hvordan man kan sikre at færre danskere fremover skal betale for meget i boligskat på grund af Skats upræcise ejendomsvurderinger.

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen fremlægger torsdag sine anbefalinger til, hvordan man kan undgå at færre danskere betaler for meget i boligskat på grund af Skats upræcise ejendomsvurderinger. Fold sammen
Læs mere

Når regeringens ekspertudvalg torsdag fremlægger sine anbefalinger til et nyt ejendomsvurderingssystem, vil det stå klart, at det ikke er muligt at ramme markant mere præcist end med det nuværende system. Anbefalingerne var tiltænkt som afslutningen på en af de mest betændte politiske sager i denne regeringsperiode. I stedet forventes ekspertudvalgets konklusioner at være begyndelsen på en ny politisk redningsaktion for at sikre boligejernes tillid til Skat. En redningsaktion der kan betyde, at danske boligejere må vente på et nyt og bedre vurderingssystem til 2017.

Problemerne med Skats vurderinger kan spores tilbage til 2007, hvor Skats øverste ledelse og Skatteministeriet første gang blev orienteret om konkrete fejl i Skats ejendomsvurderinger. Men da der fra 2008 til 2011 var politiske overvejelser om at ændre eller helt at afskaffe de offentlige ejendomsvurderinger, blev der ikke iværksat tiltag til forbedringer af systemet før 2012. Først da Rigsrevisionen sidste år med en opsigtsvækkende rapport konkluderede, at tusindvis af boligejere kunne have betalt for meget i boligskat i årevis, fordi Skat vurderede deres boligværdi forkert i tre ud af fire tilfælde, blev de offentlige ejendomsvurderinger et betændt politisk emne.

Det er den rapport, der er årsag til, at et ekspertudvalg nedsat af regeringen i dag kommer med deres bud på, hvordan man kan forbedre Skats vurderingssystem, så det rammer mere præcist.

Ifølge Berlingskes oplysninger er ekspertudvalgets konklusion tvedelt. Et nyt vurderingssystem baseret på objektive data og flere vurderingskriterier vil ramme mere præcist end det foregående. Nuvel, men der er stadig langt til 100 procent. Foreløbige test af det nye system viser, at man fortsat rammer op mod 20 procent forkert i mere end hvert tredje tilfælde.

En advarsel, som regeringens inderkammer – det magtfulde økonomiudvalg med finansminister Bjarne Corydon (S) for bordenden – i går var briefet om, og som de derfor drøftede på deres ugentlige møde. Ifølge Berlingskes oplysninger er analysen i toppen af regeringen, at man ikke kan tilbyde danskerne et nyt vurderingssystem, der fortsat i så mange tilfælde rammer skævt, og som danske boligejere derfor kan have lige så lidt tillid til som det gamle. Derfor arbejder man i stedet med en model, hvor man udskyder anvendelsen af et nyt vurderingssystem til 2017. En beslutning, som regeringen skal have politisk flertal for på Christiansborg. Både Venstre, de Konservative og Liberal Alliance har allerede kritiseret udsigten til, at danske boligejere skal vente endnu længere tid på bedre vurderinger.

Derfor må det helt centrale spørgsmål så være, hvordan man i mellemtiden vil kompensere boligejerne, der fortsat står tilbage med skæve vurderinger fra 2011?

Regeringen har på nuværende tidspunkt ikke lagt sig fast på én fast midlertidig løsning. Flere modeller er i spil. Ifølge kilder tæt på forløbet, som Berlingske har talt med, er én af dem – og måske den mest oplagte – at man vil tilbyde den borgerlige opposition at forlænge og muligvis udvide den nuværende rabatordning, hvor boligejere har fået reduceret deres 2011-vurdering med 2,5 procent. En sådan model vil kræve et ikke ubetydeligt finansieringsbehov – hvor meget er endnu uvist – men ifølge Berlingskes oplysninger drejer det sig om flere hundrede millioner kroner.

Liberal Alliance og de Konservative har tidligere krævet, at man kompenserer boligejerne ved at reducere Skats ejendomsvurderinger med ti procent samtidig med, at man fastfryser grundskylden. Men det forslag forventes så godt som afvist på forhånd. I regeringen er forventningen derfor også, at et flertal skal hentes med mandater fra Venstre, der har forholdt sig mere afventende. Derfor forventes skatteminister Benny Engelbrecht (S) at slå på tre mulige scenarier, hvor en aftale om en udskydelse af et nyt vurderingssystem er det bedste alternativ. Opnår man ikke en aftale, vil regeringen slå på at boligejerne efterlades i en situation, hvor deres bolig i fremtiden enten skal vurderes efter et skævt gammelt system eller et lidt bedre men dog stadig utilstrækkeligt nyt system. Altså, pest eller kolera.

Venstres skatteordfører slog i går fast, at man vil afvente regeringens forslag. Partiet er naturligt interesseret i en fælles løsning inden et valg. Dels fordi skiftende Venstre-ministre opfandt og administrerede efter de fejlagtige ejendomsvurderinger og derfor bærer en del af ansvaret. Dels fordi et problem som dette ikke går væk efter et valg. Desto mere vigtigt for Venstre er det, at regeringen ikke blot fremlægger et forslag, der udskyder vurderingssystemet til 2017 og kompenserer boligejerne, men med en aftale forpligter sig til at finde en permanent løsning. der også gælder på sigt. En sådan aftale skal forhindre, at Socialdemokraterne og de Radikale – hvis de taber magten – får mulighed for at pege fingre og kritisere Venstre for de problemer, der måtte opstå.