Regeringen ser lyst på boligpriserne

Regeringens forudsigelser om boligpriserne er mere optimistiske end de fleste økonomers. En af dem kalder regeringens prognose urealistisk.

Foto: Foto: Colourbox

I 2010 er prisfaldet på boliger overstået, lyder det glade budskab fra regeringen i dens seneste udgave af Økonomisk Redegørelse. Den forudser, at prisen på enfamiliehuse falder med 7 procent i år efter et anslået fald i 2008 på 3,25 procent. Og derefter er det overstået, så priserne i 2010 vil holde sig nogenlunde uændrede.

Det skyldes blandt andet den lave rente på blandt andet etårige flexlån og den kraftige indkomstfremgang, som holder hånden under boligpriserne.

Men økonomiske kommentarer tyder på, at regeringen er optimistisk. For eksempel siger Christian Hilligsøe Heinig, chefanalytiker i Sydbank, at "regeringens prognose synes urealistisk".

"Dagens prognose antager, at huspriserne vil forholde sig fladt igennem hele prognoseperioden. Selv om der rapporteres om fremskridt i handelsaktiviteten på boligmarkedet, så er det værd at gøre opmærksom på, at det er fra meget lave niveauer, og hele udbudssituationen og en generelt pessimistisk holdning til boligprisudviklingen blandt danskerne vil gøre det særdeles overraskende, hvis der allerede nu er sat en stopper for prisfaldene. Vi ser prisfaldene på boligmarkedet fortsætte ind i 2010," lyder hans kommentar.

Cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank nøjes med at påpege, at regeringens skøn "er lidt mere optimistisk end, hvad vi tør at være."

Han betegner dog situationen som så usikker, at regeringens skøn ikke helt kan afvises.