Regeringen fordobler årets prisfald på huse

I forhold til den tidligere prognose tror regeringen nu på et langt større prisfald på boliger i år. Men så er bunden også nået.

Foto: Foto: Claus Bech.
Læs mere
Fold sammen

Hvis regeringens krystalkugle viser rigtigt, så falder huspriserne i år med i alt 14 procent, hvoraf en stor del allerede er overstået. Det fremgår af regeringens Økonomisk Redegørelse, der er udsendt i forbindelse med finanslovsforslaget for næste år.

Til gengæld mener regeringen, at huspriserne holder sig i ro til næste år.
"I prognosen er det lagt til grund, at kontantprisen på enfamiliehuse falder med 14 pct. i 2009 i forhold til 2008, og at kontantprisen derefter er uændret i 2010," skriver regeringen.

Dermed er regeringens vurdering for 2009 nedjusteret med 7 procentpoint på baggrund af prisudviklingen i den første del af året. Prisfaldet på enfamiliehuse blev af Danmarks Statistik opgjort til 7,9 procent i 4. kvartal sidste år og 5,9 procent i 1. kvartal i år, hvilket var mere, end regeringen forudså i den forrige Økonomisk Redegørelse fra maj.

"Tilbagegangen på boligmarkedet siden midten af 2006 blev forstærket af den finansielle krise med ret store prisfald både i 4. kvartal sidste år og første kvartal i år. Det afspejler bl.a. de højere renter sidst i 2008, stramme kreditvilkår og stor usikkerhed om det videre forløb," skriver regeringen.

Den peger dog på, at det meget kraftige rentefald siden efteråret, høj vækst i indkomsterne og opgangen i forbrugertilliden trækker i retning af en bedring af boligmarkedet, og på den baggrund mener regeringen altså, at bunden er ved at være nået.

Det samlede prisfald på enfamiliehuse er nu på 17,5 procent, mens det er gået værre ud over lejlighedspriserne. De er samlet faldet med knap 30 procent frem til 1. kvartal 2009.

"Det skal blandt andet ses i lyset af, at priserne på lejligheder også steg mere frem til 2006-07 end tilfældet var for enfamiliehuse. Det afspejler blandt andet, at lejlighederne er koncentreret i storbyområderne, hvor priserne kan være mere følsomme overfor efterspørgselsforhold på grund af et mere uelastisk udbud af grunde," skriver regeringens økonomer i redegørelsen.