Regering under pres for løsning for tusindvis af andelshavere

Hård kritik af mangelfuld information i Rigsrevisionens rapport om ejendomsvurderinger får et flertal uden om regeringen til at presse på for at sidestille andelshavere med boligejere i forhold til Skats fejlbehæftede ejendomsvurderinger, indtil et nyt vurderingssystem skal være på plads i 2016.

Jægerborggade på Nørrebro i København, er den gade i Norden, der har flest andelsboliger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sigrid Nygaard

Tusindvis af andelshavere kan alligevel være ramt af for høje ejendomsvurderinger på niveau med boligejerne, som er lovet kompensation.

Det står klart, efter at Berlingske i dag kan afsløre mangelfuld information i Rigsrevisionens beretning om Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Et flertal uden om regeringen presser derfor på for at ændre regeringens løsningsmodel for snydte boligejere, så andelsbolighavere får samme rettigheder.

Det sker samme dag, som regeringens forslag om at nedsætte boligejernes ejendomsvurdering med 2,5 procent frem til 2016 skal tredjebehandles i Folketinget og stemmes hjem med det mindst mulige flertal og på løfter fra Enhedslisten, de Konservative og Venstre om ikke at bringe regeringen i mindretal på den betændte sag.

I sin meget omtalte rapport om fejlbehæftede ejendomsvurderinger fra august konkluderer Rigsrevisionen, at Skats vurderinger af erhvervsejendomme – hvilket normalt også dækker over andelsboliger – ikke er ramt af for høje vurderinger. Politikere og interesseorganisationer har derfor på stribe konkluderet, at andelsboliger i modsætning til ejerboliger ikke har haft problemer med for højt satte vurderinger.

Men Rigsrevisionen forklarer nu over for Berlingske, at man har undtaget andelsboliger fra den statistik, fordi Skats salgsstatistikker ikke siger noget om netop andelsboliger. Det forklarer Peder Juul Madsen, som står bag beretningen.

»Jeg kan godt forstå, at man tror, andelsboliger hører med til de erhvervsejendomme, vi konkluderer, er vurderet for lavt. Vi burde nok have skrevet nedenunder, at andelsboliger ikke er med i den sammenhæng,« siger han.

De nye oplysninger får lektor ved Copenhagen Business School, Jens Lunde, til at skyde med skarpt mod Rigsrevisionens beretning:

»Jeg mener, at der er tale om en klar fejl her. Jeg mener, at der stort set ikke er nogle økonomiske og statistiske oplysninger i den beretning«.

Han vurderer, at der er lige så mange fejl på Skats vurderinger af andelsboliger og erhvervsejendomme sammenlignet med vurderingen af ejerboliger.

»Der er intet, der tyder på, at Skats vurderinger af andelsboliger er mere præcise end vurderingerne af ejerboliger. Ejerboliger er relativt ens huse, og man har mange handler. Her har man få handler med ejendomme, og det giver et dårligere grundlag for statistikken, Skat vurderer ud fra,« siger Jens Lunde.

I et svar til Folketinget har tidligere skatteminister Holger K. Nielsen (SF) på vegne af regeringen afvist at nedjustere Skats vurderinger af erhvervsejendomme og andelsboliger, fordi regeringen vurderer, at disse vurderinger er mere præcise. Men det er der ikke belæg for, mener Rigsrevisionen.

»Der er ikke noget i vores beretning, der peger på, at Skats vurderinger af andelsboligforeninger er mere præcise end vurderingerne af ejerboliger. Man kan heller ikke på baggrund af vores konklusioner konkludere, at andelsboliger er vurderet under handelsprisen. Man kan omvendt sige, at Skat har vurderet andelsboligerne højere end andre typer af ejendomme, der blev vurderet i 2010,« siger Peder Juul Madsen.

Skattepartner i KPMG, Claus Pedersen, kalder regeringens konklusioner på Rigsrevisionens beretning for mangelfulde og »misvisende«.

»Man får det indtryk, at andelsboligforeninger ikke er ramt af for høje vurderinger, fordi de i sådanne sammenhænge omtales som erhvervsejendomme. Men der er intet faktuelt eller statistisk, der kan underbygge, at fejlmængden skulle være lavere end på boligområdet,« siger Claus Pedersen.

Udover nedjusteringen af ejendomsvurderingerne frem til 2016 lægger regeringens løsningsmodel op til, at boligejere automatisk får penge tilbage, hvis den nye og mere præcise vurdering viser sig at være lavere end den nuværende. Men det gælder hverken for erhvervsejendomme eller andelsboligejere. Det er decideret forskelsbehandling, mener Claus Pedersen.

»Man må jo være ærlig at sige, at andelsboligejerne bliver fuldstændig ignoreret med den løsning, regeringen er ved at forhandle hjem, selv om meget tyder på, at også de er vurderet for højt. Sagt lige ud af posen ligner det, at man ser på, hvor der er vælgere. Det er jo et politisk valg,« siger han.

Berlingske har forelagt de nye oplysninger for Venstre og de Konservative, der som en del af finansloven aftalte at frede regeringens løsning på området.

De Konservative vil ikke længere garantere, at de »stemmer gult«, og dermed lader regeringens løsning glide problemfrit gennem Folketinget.

»Der er ikke så meget andet at sige end, at regeringen har misinformeret os under forhandlingerne. Det er jo et problem, at der sidder 200.000 andelsboligejere, der er låst fast til urimelige vurderinger, som burde nedjusteres ligesom boligejernes,« siger den konservative erhvervsordfører, Brian Mikkelsen (K).

Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen (V), understreger, at »ligestillingen i det her spørgsmål bør komme med i det lovforslag, som regeringen har til tredjebehandling fredag«. Han håber, at regeringen og skatteministeren er parate til at ændre deres nuværende forslag.

»Vi har lavet en aftale med regeringen om, at vi ikke stemmer imod deres forslag, men det var jo under andre forudsætninger end dem, vi har nu. Derfor er jeg spændt på at se, om ministeren vil lytte til den kritik, der kommer frem her.«

Andelshavere betaler ikke ejendomsværdiskat, men kun grundskyld, og deres skattebetaling er derfor ikke på samme måde påvirket af ejendomsvurderingernes niveau. Ofte bliver maksimalprisen på andelene dog fastsat ud fra den offentlige vurdering, hvorfor andelsboligforeninger kan have en interesse i, at den offentlige vurdering er så høj som mulig.

Ifølge tal fra Skatteministeriet vil det dog koste statskassen 100 millioner kroner, hvis man nedjusterer Skats vurderinger af andelsboliger og erhvervsejendomme på samme måde, som man lægger op til at gøre med boligejere. Brian Mikkelsen vil under tredjebehandlingen fredag bebude et beslutningsforslag, der sidestiller andelshavere med boligejere. Et forslag, som støttes af en samlet borgerlig opposition og af regeringens støtteparti Enhedslisten, der heller ikke stemmer for regeringens model i folketingssalen i morgen af samme grund.

»Jeg kan sige med sikkerhed, at vi stemmer ikke for forslaget, når der ikke tages højde for de problemer, det medfører for andelsboligejere og lejere i almennyttig eller privatudlejning,« siger Enhedslistens finansordfører, Frank Aaen (Ø).

Han melder sig klar til at finde et flertal uden om regeringen for at løse problemet med forskelsbehandling af andelsboligforeningerne.

»Hvis ikke vi kan blive enige med regeringen på det her område, så må vi jo se, om vi kan finde et flertal i Folketinget for, at der skal ske retfærdighed,« siger Frank Aaen. Også Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er parate til at støtte forslaget.

»Der skal jo være lighed for loven. Og når vi nu finder ud af, at det er der ikke, så har vi jo et problem. Vi kan ikke acceptere, at man forskelsbehandler boligejere og ejere af andelsboliger og erhvervsejendomme på den måde,« siger Dennis Flydtkjær (DF).

Det har ikke været muligt at få et interview med skatteminister Jonas Dahl (SF), men i en mail til Berlingske skriver han, at andelsboligejere kan klage over de nye vurderinger, når det nye vurderingssystem er på plads.

»Når vi har valgt en anden løsningsmodel for andelsboliger end for ejerboliger, så skyldes det, at erhvervsejendomme, herunder andelsboliger, vurderes mere individuelt end ejerboliger. Derfor er løsningen også en anden. De partier, som regeringen har indgået aftale med, er fuldstændig klar over, at det er det her, som er modellen, og derfor forventer jeg selvfølgelig, at de holder den aftale, som er indgået,« siger Jonas Dahl.

Peter Engberg Jensen er formand for regeringens ekspertudvalg, der senest 1. juni 2014 kommer med forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem. Han forklarer, at Skats vurderinger af andelsboligforeninger er et stort område, som udvalget har fokus på i arbejdet med at gøre vurderingerne mere præcise.

»Men et system, der rammer præcist på hver enkelt ejendom med alle de specielle forhold, der gælder for den, er stort set en umulighed. Vurderingerne kommer altid til at ligge rundt om et gennemsnit, men det er så en modelopgave at lave det sådan, at man kommer så tæt på gennemsnittet som muligt, og at spredningen bliver lille,« siger han og understreger, at man endnu ikke har lagt sig fast på, hvor stor spredning, man vil acceptere.