Reform har begge hænder under boligmarkedet

Skattereformen indfases over en lang årrække og indeholder samtidigt flere støtteordninger for boligejerne.

På grund af den lange indfasning er skattereformen uproblematisk for boligmarkedet, mener Realkreditforeningen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Claus Bech

Godt nok skæres værdien af fradraget for renteudgifter ned fra 33 til 25 procent, men det sker over en meget lang årrække og med store forbehold. Regeringen garanterer, at ingen boligejere decideret vil tabe penge på kombinationen af lavere skat og lavere rentefradrag.

For boligmarkedet må ændringen af værdien af rentefradraget derfor siges at være lempelig. Det vurderer direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft.

"Vi har i øjeblikket et sårbart boligmarked, hvor der er et stort behov for at kende de fremtidige vilkår. Værdien af rentefradraget har for boligmarkedet været det mest interessante aspekt ved den seneste måneds skattedebat. Det er derfor i sig selv positivt, at nuværende og kommende boligejere kender værdien af rentefradraget de kommende år og kan indrette sig derefter," siger han.

Reduktionen af værdien af rentefradraget lettes på vej af dels en indfasning frem til 2019, dels af en bundgrænse på 50.000 kr. pr. person, hvor renteudgifter under denne grænse fortsætter med uændret værdi af rentefradraget.

"På grund af den lange indfasning er skattereformen uproblematisk for boligmarkedet," siger Karsten Beltoft.

Desuden har regeringen givet en garanti til boligejerne om, ingen må tabe på de isolerede effekter af nedsat skat og nedsat rentefradrag.

"Kompensationsordningen betyder, at ingen som følge af ændringerne i rentefradragets skatteværdi og i værdien af de ligningsmæssige fradrag vil opleve et fald i rådighedsbeløbet, som overstiger gevinsten ved nedsættelsen af indkomstskatten," hedder det i forligsaftalen.

Der skal simpelthen laves en dobbelt beregning af skatten for den enkelte boligejer, og går det nyeste regnestykke i minus, vil Skat runde op til nul. Det kan blive konsekvensen for de boligejere, som har en meget høj gæld i forhold til indkomsten.

Effekten af de grønne afgifter indgår ikke i denne garanti.

Ændringerne vil medføre en marginalt større udgift for boligejerne, har regeringen regnet sig frem til: Stigningen i boligomkostningerne frem til 2019 svarer til virkningen af en rentestigning på i størrelsesordenen 0,2 procentpoint, står der i aftalen.

Forliget om skattereformen giver også 1,5 milliard kroner til en særlig pulje til boligforbedringer. Herfra kan boligejerne søge tilskud til at renovere huset, rækkehuset eller lejligheden. Hensigten med puljen er, at pengene bruges til energiforbedringer som nye vinduer, solfangere og bedre isolering. De nærmere vilkår for tildeling af tilskud skal nu aftales.