Realkreditten får frie tøjler til at tackle negativ rente

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) giver realkreditinstitutterne frit spil til at håndtere eventuelle negative renter på eksisterende lån. Det er konklusionen på en rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af ministeren.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) konkluderer på baggrund af en arbejdsgruppe, at realkreditinstitutterne skal have frit spil til at bestemme, hvordan de vil håndtere den negative rente. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Det er op til realkreditinstitutterne selv at beslutte, hvordan de vil håndtere eventuelle negative renter på eksisterende lån. Det står klart i konklussionen af en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe, som Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) nedsatte i februar.

»Jeg er glad for, at vi nu har fået skabt klarhed omkring, hvordan realkreditinstitutterne fremadrettet kan håndtere negative renter. Det er godt for låntagerne og for den fortsatte tillid til dansk realkredit. Jeg er samtidig tilfreds med, at de modeller, arbejdsgruppen peger på, alle indebærer, at låntagerne fremadrettet modtager den negative rente,« udtaler ministeren i en meddelelse.

Arbejdsgruppen konkluderer, at udfordringerne med negative renter kan afgrænses til lån og obligationer med variabel rente, hvor renten tilpasses hyppigere, end lånene refinansieres.

Håndteringen af eventuelle negative renter på eksisterende lån vil bero på en fortolkning af de relevante låne- og obligationsvilkår og almindelige aftaleretlige regler.

Arbejdsgruppen har fremlagt tre løsningsmodeller, hvor den ene model indebærer, at der lægges et gulv under kuponrenten på 0 procent. De to andre modeller har det tilfælles, at der ikke lægges et gulv under kuponrenten. Arbejdsgruppen fastslår, at det ikke på forhånd kan afgøres hvilken model, der er bedst for låntager, og anbefaler ikke en konkret model.

I forhold til de opstillede modeller mener Henrik Sass Larsen, at det er mest naturligt, »at låntager løbende modtager den negative rente enten som nedskrevet restgæld eller direkte som en betaling.«

»Det er det mest logiske og gennemsigtige for forbrugerne, også i forhold til skattebetaling. Jeg har dog forståelse for, at der kan være behov for at anvende en model med et gulv for kuponrenten i en overgangsperiode, indtil investorerne er klar til at håndtere negative kuponrenter, udtaler Henrik Sass Larsen, som vil følge området tæt med henblik på at vurdere om renteteudviklingen og institutternes håndtering heraf giver anledning til lovgivningsmæssige initiativer.