Realkredit Danmark: Boligpriserne vil stige i 2018 - men langsommere

Boligpriserne vil få endnu et nøk op i 2018, om end prisudviklingen bliver i langsommere tempo i hovedstaden end den, som er set i år.

Foto: Thomas Lekfeldt

Sådan lyder vurderingen fra cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark.

- Vi venter et bredt opsving på boligmarkedet i 2018 med prisstigningstakter i omegnen af 3-4 pct. Samtidig vurderer vi, at prisstigningstakterne på tværs af landet vil nærme sig mere hinanden end set i de forgangne år, skriver cheføkonomen i en kommentar.

Han peger på, at flere ting vil drive boligprisstigningerne.

- For det første er der et opsving i gang i dansk økonomi med stigende beskæftigelse til følge. Det øger helt naturligt appetitten på køb af bolig.

- For det andet har vi historisk lave renter, som ligeledes vil understøtte boligmarkedet. Selv om rentepilen formentlig vil pege en lille smule op gennem året, vil det grundlæggende billede af stadig meget lave renter sandsynligvis ikke ændre sig, vurderer Christian Hilligsøe Heinig.

Specielt de københavnske ejerlejlighedspriser er løbet stærkt i 2017. Christian Hilligsøe Heinig venter, at de er vokset 10 pct.

De store byområder forventes også i 2018 at have førertrøjen på, men selv om priserne ifølge cheføkonomen vil få endnu et nøk opad, bliver det dog ikke på samme niveau.

- Priserne er kommet ganske højt op, og det vil også betyde, at flere vil overveje at flytte ud af byen eller måske endda ikke længere har råd til at komme ind på det københavnske boligmarked, forklarer han og peger på, at også andre faktorer er i spil:

- Der bliver for tiden opført et historisk højt antal nye boliger i København, og et stigende udbud vil være med til at dæmpe noget af prispresset.

1. januar træder nye regler for boliglån i kraft for boligejere, som skylder mere end fire gange hustandsindkomsten, og som kommer over 60 pct. i belåningsgrad.

Disse vil ikke have mulighed for at tage de billigste lån med kort rentebinding og afdragsfrihed, og det vil ifølge Christian Hilligsøe Heinig bidrage til at tage toppen af prisstigningerne på blandt andet det københavnske marked for ejerlejligheder.