Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages: Men hvem skal betale for, at vi ikke bliver syge af det?

Radon er årsag til flere hundrede tilfælde af lungekræft hvert år.

Radon medfører ifølge Bolius, at ca. 300 i Danmark pr. år får konstateret lungekræft. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Vi bor i en ejerforening med baghus og forhus, som bygningsmæssigt er adskilt og kun har fælles kloak, vand og varmeforsyning. Måling i forhusets kælder viser et radonniveau på 40, mens baghuset (som ikke har kælder) havde et niveau fra 150 til 230. Kan baghuset forlange, at hele ejerforeningen betaler for radonsikring i form af for eksempel et radonsug? Vi er enige om, at almindelig udvendig vedligeholdelse såsom vinduer er ejerforeningens ansvar.

Med venlig hilsen G.

Radon kan ikke ses, høres, føles eller smages. Gasarten medfører ifølge Bolius, at ca. 300 i Danmark pr. år får konstateret lungekræft. Det svarer til cirka ni procent af alle lungekræfttilfælde. Risikoen for at udvikle lungekræft stiger, jo flere år du er blevet udsat for store mængder radonstråling. Bolius nævner, at nordiske studier peger på, at næsten to tredjedele af de radonrelaterede lungekræftdødsfald forekommer hos personer, der har været udsat for et strålingsniveau på mindre end 200 Bq/m3. Den vejledende grænseværdi for radon i boligen er i dag sat til 100 Bq/m3.

Der findes flere forskellige mulig­heder for tiltag omkring radon. Du beskriver ikke nærmere om baggrunden, herunder om der er en forklaring på, at kun baghuset skal omfattes, og jeg forstår dig sådan, at svaret ikke kan læses ud af vedtægten.

Fællesudgiften for en ejerlejlighed betales til ejerforeningen og indeholder alle omkostninger, der følger af bestyrelsens eller generalforsamlingens gyldige beslutninger. Det kan f.eks. være udgifter til grunden, vedligeholdelse og rengøring af fælles arealer, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier til ejendomsforsikringen og udgifter til administration.

Kort sagt alle omkostninger, der vedrører grunden, den fælles del af bygningen, fælles indretninger og fælles serviceordninger.

Uden eksakt viden om jeres forhold er det min holdning, at udgiften er en fællesudgift, der skal afholdes af ejerforeningen, hvis beslutningen herom er gyldigt vedtaget. Om det er tilfældet, kan du undersøge ved at sammenholde jeres vedtægter med den beslutning, der er truffet om løsningen af radonproblematikken. Hvis ejerforeningen har en professionel administrator, kan du også hente hjælp her. Det er også en god idé at tale med bestyrelsen om dit spørgsmål.

Realdania har siden februar i år kørt kampagnen »Radonfrit hjem«: www.realdania.dk/samlet-projektliste/radonfrithjem

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk