Rådgivere: Nye krav om åbenhed afslører ikke skjulte bankomkostninger

Efter årelange slagsmål om, hvorvidt bankkunder kan se samtlige omkostninger ved deres investeringer, skulle de netop nu komme for dagens lys i nye 2018-opgørelser efter en ny opskrift. Tre privatøkonomiske rådgivere mener, at de nye opgørelser ikke opfylder målet.

Nye regler skulle gøre investeringsomkostninger synlige og overskuelige. Privatøkonomiske rådgivere er skeptiske. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Det skulle være så enkelt. Men det er det tilsyneladende ikke. Danske investorer skulle fra i år modtage et enkelt, overskueligt og sammenligneligt tal for de omkostninger, de betaler for at have investeret deres sparepenge. Den såkaldte investorrapport.

Nu er rapporterne begyndt at dukke op hos kunderne. Men dels er de ikke udarbejdet ens fra bank til bank, dels er de i nogle tilfælde stadig ikke opgjort som ét samlet tal for alle omkostninger på investeringerne i 2018.

Privatøkonomisk rådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg er ikke imponeret:

»Jeg har set rapporter fra Danske Bank. De var umulige at forstå, og det virker ikke, som om de har haft et ærligt ønske om at vise kunderne alle omkostningerne. Det efterlader ønsket om, at man havde tænkt over kundernes evne til at forstå den slags rapporter,« siger han.

Karsten Engmann Jensen er indehaver af Pengeministeriet, der rådgiver om investering, og han har samme oplevelse:

»Du har ret til en enkel og gennemskuelig pris, så du kan se, hvad det reelt koster at spare op. Stort set al formuepleje gør det modsatte, til trods for at den nye lov er trådt i kraft. Kreativiteten lægges stadig i at sløre, hvor meget kunderne i virkeligheden betaler,« siger Karsten Engmann Jensen.

Han opfordrer til at indsnævre kravene til bankerne, så de leverer ét samlet tal for kundernes omkostninger.

»Det ville klæde myndighederne at genåbne lovgivningen om oplysning. Lad os få en fast standard for hele branchen. Et enkelt krav om, at den samlede pris skal stå som det første i en opgørelse,« siger han.

I Danske Bank forklarer Sune Worm Mortensen, direktør for rådgivning i Danske Bank Wealth Management, at banken løbende vil udsende delrapporter over omkostningerne.

»Vi tolker og forstår MiFID II (regelsættet bag oplysningskravene, red.) sådan, at vi løbende gennem året skaber transparens i de akkumulerende omkostninger ved at præsentere dem kvartalsvis og år til dato. I nogle rapporter viser vi omkostninger for seneste kvartal og for hele året,« skriver han i et svar til Berlingske.

Rune Wagenitz Sørensen, som er adm. direktør og rådgiver hos formueforvalteren Miranova er også underlagt de nye regler og har sendt Berlingske et eksempel på en opgørelse, som Miranova allerede udsendte sidste år med en prognose for omkostningerne i 2018. Den ender med ét beløb og én procent, som de samlede omkostninger udgør.

»Jeg har forstået reglerne, som at det skal opgøres på årsbasis, og at alle komponenterne skal forklares,« siger han med henvisning til hele kæden fra investeringsforeningen eller fondens interne omkostninger til forvalterens egne omkostninger.

Er alle omkostninger med?

Både Rune Wagenitz Sørensen, Kim Valentin og Karsten Engmann Jensen er i tvivl om, hvorvidt samtlige omkostninger er med i alle bankernes opgørelser – især de omkostninger, der ligger inde i de enkelte fonde. Det vil blandt andet sige handelsomkostninger og valutaomkostninger ved at operere på forskellige markeder.

Sune Worm Mortensen fra Danske Bank fastholder, at alle omkostninger er medtaget.

»I overensstemmelse med MiFID II er samtlige indirekte og direkte omkostninger medtaget.«

Omfatter det også handelsomkostninger inde i de enkelte fonde?

»Ja, vi fremlægger alle omkostninger. I vores rapport hedder det indirekte handelsomkostninger. Vi medtager og viser også separat formidlingsprovision, hvis det har interesse at få det med.«

Det er ikke alle investeringer, der er omfattet af de nye regler. Samtidig med udsendelsen af omkostningsrapporterne har et antal af Danske Banks kunder med produktet Puljeinvest fået breve om, at Puljeinvest fejlagtigt er medregnet i deres opgørelser.

»Vi har ved en fejl sat puljeinvest på den samlede investeringsrapport i enkelte tilfælde, og det skal den ikke, da puljeordninger ikke er MiFID II-reguleret ... Alle vores kunder modtager en selvstændig rapport på deres puljeinvestordning, hvor alle omkostninger fremgår, men den er ikke lavet om, og det er den samme, som de har modtaget i flere år,« forklarer Sune Worm Mortensen.