Professor: Skatten er alt for indviklet

Ingen forstår skattesystemet, og det er nærmest umuligt at udregne ens egen skat. Politikerne har forsømt at gøre det danske skattesystem enkelt og klart, mener professor Jane Bolander.

Det er måske enklere at lave selvangivelsen, efter at de fleste oplysninger foreligger elektronisk, men det er ikke blevet nemmere at forstå skattesystemet, mener en professor i skatteret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Modelfoto: Scanpix

På ét afgørende område har politikerne svigtet totalt, når de har lavet store reformer i det danske skattesystem de seneste 20 år. De har forsømt at gøre systemet enkelt, simpelt og så klart, at det kan forstås. Skattesystemet er tværtimod blevet mere og mere kompliceret de senere år, og opfattes af samme grund som uretfærdigt af mange. Det fastslår professor i skatteret Jane Bolander fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Hun mener, at Danmark i store træk har bevæget sig i en rigtig retning med de senere års skattereformer, hvor skatten på arbejde er sænket, mens en masse fradrag og smuthuller er fjernet eller begrænset.

Men der er én meget stor undtagelse, hvor udviklingen har flyttet sig i den helt gale retning, og det er enkelhed.

»Det danske skattesystem er blevet uhyre kompliceret. Hr. og fru Jensen har ingen jordisk chance for at regne deres egen skat ud. Det er et kæmpe problem. For hvis folk skal have et indtryk af, at det danske skattesystem er retfærdigt, er det vigtigt, at de forstår systemet og ved, hvad de selv og andre betaler,« siger Jane Bolander, der peger på, at det aktuelle skattesystem har både en personlig og skattepligtig indkomst, som starter med at gøre tingene ret indviklede.

Dertil kommer så en bruttoskat, eller et arbejdsmarkedsbidrag, som også kun få forstår til bunds.

Oven i det er der så både et sundhedsbidrag, en kommuneskat, et jobfradrag, en bundskat, en mellemskat, en topskat, en kirkeskat, et skatteloft, en ejendomsværdiskat, en grundskyld, en pensionsskat, et personfradrag plus særlige skatter på aktie- og kapitalindkomst.

Læs også: Flertal vil have formueskatten tilbage

Det hele gøres endnu mere kompliceret af, at der er et sandt virvar af beløbsgrænser, skattesatser og med mellemrum også overgangsregler på en lang række områder. Dertil kommer moms og afgifter på en lang række varer som biler, vand, strøm, benzin, cigaretter og alkohol.

»Skatten er også kompliceret for virksomheder i Danmark. Men de har rådgivere til at hjælpe. Det har private kun sjældent. Så de er nødt til at stole blindt på de oplysninger, de modtager fra de offentlige myndigheder. Stort set ingen har mulighed for at kontrollere oplysningerne.«

Jane Bolader mener sagtens, skattesystemet kunne gøres simpelt, uden at det gik ud over fordelingen mellem rig og fattig. Alligevel har politikerne valgt at vedtage regler, der er kryptiske og snørklede, som aldrig før.

Læs også: Her er de nye fradrag og skattesatser

Dinepenge.dk skriver udførligt om Skattekommissionens udspil i dagene op til og efter offentliggørelsen mandag 2. februar. Følg med på www.dinepenge.dk/skat.