Professor saver realkredit-udvalg over: Slet ikke nok

Opgaven til et nyt udvalg, der skal undersøge realkreditsektoren, kradser kun i overfladen, mener professor på CBS Finn Østrup. Realkreditsektoren bør kulegraves helt, fordi den har ændret sig markant, mener han.

Finn Østrup. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen

Allerede inden det første møde er der krads kritik af erhvervsminister Troels Lund Poulsens (V) udvalgsarbejde om forholdene i realkreditsektoren. Udvalget er nedsat som følge af den storm af protester, som Nykreditkoncernens prisstigninger har medført.

Økonomiprofessor Finn Østrup fra CBS vurderer, at der er behov for en ordentlig kulegravning af branchen og de ændringer, den har gennemgået over de seneste 20-25 år. Han mener, at kommissoriet til udvalget kun kradser i overfladen på de problemstillinger, der har udløst arbejdet.

»Jeg mener, at man burde lave en langt mere omfattende reform af realkreditsystemet. Det er ændret til ukendelighed over de sidste 25 år, og det trænger til en gennemgribende undersøgelse af for eksempel, hvorfor der ikke er mere konkurrence, og betydningen af at de er gået sammen med banker. På den måde er udvalget skuffende,« siger Finn Østrup.

Han savner dermed en bredere undersøgelse af, hvordan hele strukturen i den finansielle sektor har ændret sig - både i forhold til realkreditinstitutterne og andre brancher. Et af punkterne i udvalgets kommissorium er at se på konkurrencesituationen, og netop dette punkt hænger sammen med, hvordan finanssektoren generelt har organiseret sig, mener Finn Østrup.

»Se bare på hvordan ejendomsmæglere indgår i samme finansielle koncerner som realkreditinstitutter. Hvis de var uafhængige, så var der mulighed for, at kunderne kunne få uafhængige rådgivere, der kunne søge efter de bedste og billigste muligheder. Det er fuldstændig vanvittigt, at mæglere ejes af realkreditinstitutter. Jeg tvivler også på, at det er en god ide for konkurrencen, at banker og realkreditinstituter er gået sammen,« siger han.

Det seneste eksempel på udviklingen og det, der har udløst udvalgsarbejdet, er Nykredits planer for en børsnotering samt de medfølgende prisstigninger. De har udløst en proteststorm blandt kunderne. Men Finn Østrup er mere optaget af princippet i, at børsplanerne vil gøre Foreningen Nykredit til aktionær i det børsnoterede firma, der leverer lån til foreningens medlemmer.

»Det er jo fuldstændig paradoksalt, at Nykredit skal ejes af en forening, hvis medlemmerne låner penge, når Nykredit går ud med kampagner for at få folk til at låne flere penge. Det er ikke i medlemmerns interesser. De har interesse i at få så billige lån som muligt og ikke at blive overtalt til at låne så meget som muligt,« siger Finn Østrup.

Kunderne i realkreditselskaberne er i udvalget primært repræsenteret af DI-direktør Tine Roed og Forbrugerrådets seniorøkonom Morten Bruun Pedersen. Tine Roed, som også repræsenterer landbruget, er tilfreds med kommissoriet.

»Det er et utroligt vigtigt arbejde, fordi både borgere og virksomheder er afhængige af at få finansieret deres boliger og virksomheder. Så jeg er glad for, at der skal laves en række analyser blandt andet af, om der sker en overimplementering af reglerne - og om vi dermed stiller for høje krav til den finansielle sektor,« siger hun.

Tine Roed mener, at udvalget undervejs kan tage flere emner op, hvis det bliver nødvendigt. Og hun forventer, at der kommer konkrete lovændringer ud af arbejdet - afhængigt af hvad udvalgets anslyser viser.

»I det omfang analyserne viser, at der er behov for det, så tror jeg, at der kommer lovændringer ud af det. Det kunne for eksempel være angående overimplementering,« siger hun.

Udvalget skal ledes af formand Nina Dietz Legind, professor på Syddansk Universitet, og de fem områder, det skal undersøge, er følgende:

  • Belyse konsekvenser for realkredittens kapitalomkostninger og bidragssatser af kommende skærpede kapitalkrav samt markedskrav (ratingbureauer).
  • Identificere områder hvor der nationalt er stillet supplerende krav til realkreditinstitutter og vurdere mulighederne for forenklinger af reglerne, herunder mulig overimplementering af EUdirektiver.
  • Vurdere tilsynspraksis på området og lovgivningen bag denne.
  • Belyse udviklingen i rente, bidragssatserne og de samlede omkostninger fordelt på forskellige lånetyper og institutter og foretage en international sammenligning på området.
  • Beskrive kundernes omkostninger i forbindelse med skift af realkreditinstitut og vurdere, om disse udgør en barriere for kundernes mulighed for at skifte realkreditinstitut. I den forbindelse ses på indfrielsesmodeller og -vilkår mellem realkreditlån og pengeinstitutters prioritetslån, og der sammenlignes hvor relevant med boliglån i udlandet.
  • Vurdere om der er behov for at ændringer i god skik reglerne eller andre forbrugerbeskyttelsesregler under hensyntagen til boligkreditdirektivet