Pensionsøkonomiske spørgsmål kan være svære at forstå

En minoritet af pensionskunder interesserer sig for pensionsopsparing. Kun de færreste har indsigt i den grundlæggende pensionsøkonomi. Det er skræmmende, eftersom den danske pensionsformue nærmer sig 4.000 milliarder. Der er behov for en effektiv og gennemsigtig konkurrencesituation.

Jørgen Svendsen skriver hver måned om pension for Berlingske Business. han er i dag rådgiver inden for pension og forsikring. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

De danske virksomheder har det svært med den opgave, som handler om at finde den bedste pensionsleverandør til medarbejderne. Pensionsøkonomi er svær at gennemskue for beslutningstagerne. I denne artikel får du imidlertid et »gyldent kompas«, som er et simplificeret værktøj, du kan benytte til at finde den bedste pensions­aftale til dine kolleger.

I tabel 1 er vist pensionsøkonomien i 2016 for en firmapensionsaftale med 500 medarbejdere. Tilsammen har de opsparet 250 mio. kr., og de indbetaler 12 procent af deres løn i år svarende til 25 mio. kr. I tabellen er der listet de enkelte udgifts- henholdsvis indtægtsposter på et år. Når året er gået summeres de enkelte poster, og det ses, at pen­sionsformuen er vokset til 283 mio. kr.

Når der skal forhandles firmapensions­aftale, er der som hovedregel fire pris­parametre til forhandling. I tabellen er de fire benævnt A, B, C og E. Mens årets poster benævnt D, F og G er ens for alle pensionsselskabets kunder/medarbejdere.

I tabellen ses, at udgiften til administra­tions- og serviceomkostninger beløber sig til 375.000 kr. årligt (prissats A). Bemærk, at denne udgiftspost faktisk fylder mindst i det årlige udgiftsregnestykke med »rød skrift«. Bemærk gerne, at årets afkast fylder 32 gange så meget og udgør i alt 12,1 mio. kr. (punkt G). Afkastet er det punkt, som har størst betydning for, hvordan medarbejdernes pensionsaftaler yngler. Der er alt for mange, som tror, det er omvendt.

Selv om post A fylder lidt, er det alligevel vigtigt at sikre, at kvaliteten af den rådgivning, medarbejderne modtager, er korrekt. Hellere betale mere end de 375.000 kr. mod at få sikkerhed for, at alle medarbejdere har de rigtige forsikringsdækninger og de bedste opsparingsprodukter.

Store skadesudgifter

I pensionsregnskabet ses, at udgiften til forsikringsdækning fylder noget mere svarende til 2,08 mio. kr. (punkt B). Denne udgiftspost har været underlagt en hård konkurrence, som har resulteret i, at de fleste pensionsselskaber sætter penge til. Der er ofte større skadesudgifter end præmieindtægter. I de kommende år vil pensionsselskaberne gøre, hvad de kan, for at varsle prisstigninger og få genskabt balancen.

Det dyreste og mest komplekse forsikringsprodukt er invalideforsikringen, også kaldet førtidspension. I forlængelse af de nyeste stramninger i den offentlige førtidspension er det i den kommende tid væsentligt at kompensere og altså forøge dækningsomfanget ved invaliditet i firmapensionsaftalerne for at undgå, at medarbejderne er underforsikrede.

Den tungeste af årets udgiftsposter er investeringsomkostningerne på 2,6 mio. kr. (punkt D). De pensionsselskaber med den højeste investeringsomkostning tilbyder dog altid de større firmaer en investeringsrabat på 782.000 kr. (punkt E). Rabatten gælder dog kun så længe, man er ansat i firmaet, og den struktur er således en ulempe for eksempelvis alderspensionisterne.

Investeringsomkostninger bør altid ses i tæt sammenhæng med både det historiske afkast og ikke mindst de valgte underliggende aktivklasser (aktier, obligationer, ejendomme, alternativer). Her kan det sagtens svare sig at betale mere, hvis det går til dyrere aktivklasser, som reducerer investeringsrisikoen eller ekstra for det dygtigste investeringsteam. Indekserede investeringer er altid det billigste, men ikke altid det bedste. Oftest er en god blanding at foretrække.

Hos PFA har kunderne de seneste ti år fået et ekstra årligt afkast på 20 procent svarende til 1,59 mio. kr. (punkt F). Som det ses, fylder dette særlige tilskud en hel del på den positive konto. Hvis for eksempel Danica skal matche denne PFA-gevinst, skal de dels tilbyde firmakunderne nul procent i administrationsomkostning (det giver en besparelsen på 375.000 kr. (punkt A)), og dertil skal de tilbyde at halvere forsikringsudgiften (punkt B). Et sådant særtilbud med 20 procent i afkast hos PFA giver selvsagt en helt uholdbar konkurrencesituation.

PFAs særlige konkurrencekraft med de 20 procent i afkast kommer ikke ud af den »blå luft«. PFA omfordeler både historisk og årligt nyt overskud fra de gamle kunder med garanti­opsparing og kanaliserer det over til nye firmakunder i markedsrente.

Omfordeling af en milliard

Det burde være en hovedopgave for Finanstilsynet at sikre, at så væsentlig en konfiskering af de gamle kunders kollektive reserver og en alt for høj profitskæring på garantipensionerne ikke kanaliseres systematisk over på de nye kunders pensionskonti i markedsrente.

Et kvalificeret skøn er, at der årligt sker en omfordeling på en mia. kr. via kunde­kapital konceptet. Finanstilsynet kritiserede for nylig, at PFA over en femårsperiode havde omfordelt 600-800 mio. kr. Det skete ved at tilbyde forsikringspriserne for billigt til nye firmakunder, mens de gamle kunder var i pæn balance. Bemærk, at den fortsatte årlige omfordeling via kundekapital mellem gamle og nye kunder er i en helt andel liga.

Stor forskel på afkast

Det mest afgørende økonomiske parameter er det årlige pensionsafkast. Men det er desværre også det vanskeligste at forudsige. For et godt historisk afkast er ingen garanti for fremtiden. PFA, Nordea, Skandia og Topdanmark har de seneste fem år ligget en-tre procent årligt foran konkurrenterne AP, Danica og SEB. Historikken bør naturligvis indgå i vægten, men dertil bør man score bredde og kompetenceniveauet i pensionsselskabernes investeringsteam og vurdere, om deres samarbejdsstrukturer og investeringsstrategier er robuste og tilstrækkeligt uafhængige. Og ikke mindst vurdere om der er for mange skjulte handels- og valutaomkostninger i organisationen.

Sidst men ikke mindst er der sundhedsforsikringen. De fleste medarbejdere synes, at det er et vigtigt produkt. Væsentligt er det at notere, at det kun fylder lidt i den samlede pensionsøkonomi med 700.000 kr. årligt.

Den dyreste og mest ærgerlige prisforskel mellem konkurrenterne er medarbejder-beskatningen. De dyreste sundhedsleverandører vil, at medarbejderne skal betale 70 procent i skat, mens de billigste tilbyder blot 33 procent i beskatning af præmien. I det viste eksempel betyder det, at med­arbejderne kan komme til at betale netto over 100.000 kr. mere eller mindre i skat – eller 250 kr. netto pr. medarbejder – hvis arbejdsgiveren ikke husker at se sig for.