Pensionsjunglen er svær at navigere i – men det er dyrt at lade være

Pensionskundernes formuer skrumpede en anelse i 2018, men der var stor forskel på tabene. Her kan du få et indblik i, hvordan dit pensionsselskab klarede sig.

Pensionsopsparingen gav de fleste pensionsselskaber grå hår i 2018. Store fald på aktiemarkedet hen mod årets slutning gav store minusser i selskabernes investeringsporteføljer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Efter seks år i træk med høje pensionsafkast endte det globale aktieindeks for 2018 med minus 4,6 procent – helt samme niveau som for otte år siden, hvor indekset endte med minus 4,7 procent

Pensionskundernes afkast i markedsrente endte for de mest benyttede risikoprofiler på mellem minus 2,4 procent og minus 8,7 procent, som det ses i tabel 1. Som årets bundprop med minus 8,7 procent finder vi ikke overraskende pensionsmægler og agenterne Söderberg & Partners efterfulgt af Skandia og SEB Pension med minusser på 6,7 procent og 5,8 procent.

Pensionskunder hos Industriens Pension kom nådigst gennem 2018 med et afkast på minus på 2,2 procent efterfulgt af Sampension, AP Pension og PFA på minus 4,1 procent.

Danica Pension skuffede som en af de helt store pensionsspillere igen på afkastet, hvor de fleste pensionskunder endte i omegnen af minus 5,8 procent. Et lille lyspunkt for en voksende kundegruppe hos Danica var dem, som havde valgt den rene MIX Fond med stor andel af alternative investeringer. Her endte afkastet i den bedste ende af skalaen med et minus på 3,8 procent.

2018 lignede ellers helt frem til november måned at blive et år med et svagt positivt afkast – men da amerikanernes folkeaktie, Apple, begyndte at falde som en sten i vandet med et kurstab i niveauet 35 procent, trak aktien hurtigt resten af markedet med ned i dybet. De fleste pensionsselskaber mistede fem procent p.a. alene i december. Den triste stemning på markederne blev imidlertid afløst af en behagelig elastikeffekt her i starten af 2019. Det betyder, at de fleste pensionsselskaber allerede har fået indhentet omkring 2,5 procent af sidste års tabte afkast.

De dramatiske kurshop er en god påmindelse for investorer om at holde hovedet koldt og lade være med at sælge ud, når markedet rammer en bund. Pensionskunder med markedsrenteprodukter kan set over en længere årrække være ganske tilfredse med udviklingen i deres pensionsdepoter.

I tabellen ses, hvordan pensionsselskaberne har klaret sig på tre, fire og fem års historik. Bedst på fire og fem års sigt er fortsat PFA, mens AP Pension ligger flot på tre år. De i tabellen viste gennemsnitlige afkastforskelle over fem år på en-to procent p.a. er meget væsentlige set på en investeringshorisont på 50 år. Som typisk pensionskunde kan man på sigt komme til at have en til to millioner kroner mere eller mindre, alt efter om man har tænkt sig om i valg af leverandør og rådgiver.

De sorte får

I den triste ende af skalaen finder vi de pensionskunder, som har været kunder hos mægler og salgsagenterne Söderberg & Partner og Skandia Pension. På tre år har Søderberg kun opnået 1,5 procent i gennemsnitsafkast – det er ualmindelig uheldig rådgivning til de stakkels pensionskunder. Ikke desto mindre er det lykkedes mæglerne at samle tre milliarder kroner i deres egen ekstremt mæglerhonorardyre investeringsfond i selskaber som Topdanmark og SEB Pension.

Jeg må endnu en gang konstatere, at det er utroligt, hvad mæglere kan slippe af sted med at sælge til deres pensionskunder – mæglere, som også landets største virksomheder kan finde på at søge og købe råd hos. Det er sandsynligt, at Finanstilsynet eller de få tilbageværende pensionsselskaber, som sælger Söderberg-investeringsfonden, herunder Topdanmark, AP Pension og Danica, lukker ned for denne saga i 2019. Danske Bank – her via Danica – kan i alle tilfælde ikke tåle flere finansielle erstatningssager.

Skandia er bundprop på tre års afkasthistorik med blot 0,3 procent i gennemsnitsafkast, og det er ikke kun et udtryk for, at Skandia har haft en uheldig hånd med at generere afkast – det skyldes også, at de har trukket betydelig flere profitomkostninger end det, de har oplyst pensionskunderne.

Det er profitomkostninger, Skandia har fratrukket kunderne i det skjulte for at lønne mæglere og salgsagenter, hvor særligt de salgsagenter, som hedder Jysk Pension, tegner sig for den væsentligste kundeprofitandel.

SEB og Skandia er begge blevet solgt til hhv. Danica og AP Pension, og det vurderes på sigt at blive en fordel for de to selskabers kunder.

Af tabellen ses også, at arbejdsmarkedsselskaber som Industriens Pension og Pædagogernes Pension ligger i den absolut bedste ende af afkastskalaen. En del af forklaringen på deres forspring i forhold til de mere kommercielle kundeejede pensionsselskaber som AP og PFA er, at PFA og AP i modsætning til arbejdsmarkedspensionsselskaberne giver kunder ekstra rabatter på forsikringsdækningerne. Det underskud dækker de ved at trække lidt ekstra i profitomkostningerne, som tages direkte af afkastet.

Ja, pensionssektoren er en jungle for kunderne at navigere rundt i, men det er uklogt og spild af pensionskroner ikke at tage aktion i tide. Et passende, lettere forsinket nytårsforsæt bør være at sætte tid af til at få optimeret ens pensionsaftale.

Jørgen Svendsen er aktuar og uvildig pensionsmægler med firmaet AFPR